Tallinna Tehnikaülikool

2020. aasta juulis valis Euroopa Komisjon EuroTeQ Engineering University projekti Euroopa Ülikoolide programmi. 1. novembril 2020 alustasid kuus Euroopa tipp-tehnikaülikooli EuroTeQiga ametlikult tööd. Esimese tegutsemisaasta jooksul on ülikoolide vahelised tegevused hoogustunud ja mitmed projektiga seotud algatused juba käivitunud.

EuroTeQ 1

Projekti juhtimine

EuroTeQi juhivad partnerülikoolide esindajad juhtkonna tasandil. Tänaseks töötab projektis üle 100 pühendunud kolleegi üle Euroopa, kes koostöös meie partneritega kujundavad uudseid õpiformaate õpilastele, kutseõppijatele ja spetsialistidele.

Toetume varasemale koostöökogemusele ja keskusele Brüsselis

EuroTeQ sai alguse EuroTech Universities Allince'i koostööst. EuroTeQi projekti elluviimisel saame sellest kogemusest ja EuroTechi Brüsseli keskusele alati toetuda. EuroTech pakub projektile EL-i poliitikateadmisi ja suurt nähtavust Euroopa tasandil. See on suurepärane partnerlus, millest me ei loobu.  

Võimalused meie tudengitele

Loomulikult on EuroTeQ tudengite jaoks – EuroTeQ on nendega koos loodud algatus. Tudengite vaatenurk meie tegevustele on ülimalt oluline. Oleme väga põnevil, sest 2022. aasta kevadsemestriks avasime juba oma teise kursusekataloogi, et meie tudengid saaksid virtuaalsest mobiilsusest osa võtta.

Enesehindamine kui meie arengumootor

Meie õpetamis- ja õppimisalgatuste ühendamine teadus- ja innovatsioonikavaga on EuroTeQi edu jaoks ülioluline. Koosloome lähenemisviise kriitiliselt analüüsides saame rohkem teada selle kohta, kuidas Euroopa ühiskonnad toimivad – ja kuidas EuroTeQi koostöömeetmed aitavad kaasa Euroopa ühiskonna ühtekuuluvusele. Teavitusüritustega püüame avada ülikoolide valdkondi laiemale avalikkusele ja kutsuda võimalikult palju inimesi endaga liituma.

Erinevused tähistavad meie tugevusi

Projekti geograafiline tasakaal on meie jaoks äärmiselt oluline, kuna püüame kaasata erinevaid Euroopa piirkondi. Meie kuus partnerülikooli paiknevad erinevates geograafilistes ja kultuurilistes kontekstides, andes oma ökosüsteemiga EuroTeQi koostööle lisaväärtust ja konkurentsieelise. Võime uhkusega öelda, et pärast ühte aastat oleme tõesti kokku kasvanud kuueliikmelise rühmana. Ootame põnevusega järgmisi aastaid!

Laeb infot...