Tallinna Tehnikaülikool

EuroTeQ Engineering University (EuroTeQ) ambitsiooniks on edendada märkimisväärselt füüsilist, virtuaalselt või kombineeritud õpirännet. Esimese tähisena valmis juulis 2021 projekti koduleht ja partnerite ühine kursuste kataloog, kuhu lisatud õppeainetele võisid registreeruda kõik partnerülikoolide üliõpilased. Esimesse kursuste valikusse lisasid kuus ülikooli kokku 59 ainet, neist enim (22) Tšehhi Tehnikaülikool Prahas. Tallinna Tehnikaülikool pakkus partnerite tudengitele õppimiseks välja kuus õppeainet.

Riina Potter, Erasmuse programmi üldkoordinaator

EuroTeQi partnerid

Olenemata sellest, et kõige aktiivsem uue kodulehe ja EuroTeQ-i välisõppe võimaluste tutvustamise aeg jäi suveperioodi, esitati partnerkoolidesse ühe või ka mitme aine kuulamiseks kokku enam kui 400 avaldust. TalTechist esitas avalduse 42 üliõpilast, kes soovisid õppida partnerite juures 59 erinevat ainet. Enim avaldusi esitasid inseneriteaduskonna üliõpilased (21), kuid esindatud olid ka majandus-, loodus- ja IT-teaduskonna tudengid. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste seas olid populaarseimateks Tšehhi Tehnikaülikooli ja Müncheni Tehnikaülikooli pakutud kursused, mida valiti vastavalt 21 ja 19 korral.

Tallinna Tehnikaülikoolilt partnerite tudengitele pakutud aineid soovis õppima asuda 26 tudengit, neist kaks valisid kuulamiseks kaks erinevat kursust. Populaarseimaks valikuks oli majandusteaduskonna aine Intellectual Property Law, mida valiti 11 korral. Kõige rohkem, 17 korral, valisid TalTechi aineid Tšehhi Tehnikaülikool tudengid.

Sügissemestri populaarseimaks aineks EuroTeQ-i võrgustikus oli Müncheni Tehnikaülikooli Innovative Entrepreneurs, mida valiti 55 korral. Palju sooviti õppida võõrkeeli: nii prantsuse, hollandi kui ka eesti keelt ja kultuuri. Seega tuleb kevadsemestri valguses partneritel juba praegu mõelda, kas erialaste ainete pakkumise kõrval suurendada ka võõrkeelte õppimise võimalusi.

Sügissemester 2021 oli EuroTeQ-i virtuaalse mobiilsuse katsetamiseks, kuid kujunes üliõpilaste seas üle ootuste populaarseks. Loodetavasti toob edukas esimene semester kevadsemestriks projektiga ühinema uusi õppejõude, misjärel on partnerkoolide üliõpilastel kursuste kataloogis veelgi suurem valik huvitavaid aineid. Kui sel õppeaastal toimub kursustele registreerumine veel manuaalselt avalduste vahetamisega partnerkoolide vahel, siis järgmisest akadeemilisest aastast peaks olema võimalik valida ja registreeruda ainetele ühiseid digitaalseid vahendeid kasutades.

EUROTEQ ENGINEERING UNIVERSITY

EuroTeQ Engineering University (EuroTeQ) on 3-aastane Euroopa ülikoolide koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. EuroTeQ-i võrgustikku kuuluvad kuus Euroopa juhtivat teadus- ja tehnoloogiaülikooli: Müncheni Tehnikaülikool (Saksamaa), Taani Tehnikaülikool, Eindhoveni Tehnikaülikool (Holland), École Polytechnique (Prantsusmaa), Tšehhi Tehnikaülikool Prahas ja Tallinna Tehnikaülikool.

Laeb infot...