Tallinna Tehnikaülikool

Alanud õppeaastast saavad TalTechi töötajad lisaks tavapärasele töötajate mobiilsuse võimalustele kandideerida lähetusse ka EuroTeQ projekti partneriülikoolidesse: Müncheni Tehnikaülikooli (Saksamaa), Eindhoveni Tehnikaülikooli (Holland), Taani Tehnikaülikooli, École Polytechnique’i (Prantsusmaa) ja Tšehhi Tehnikaülikooli. Uurisime TalTechi rahvusvahelise mobiilsuse spetsialistilt Ann Neudorfilt, miks seda võimalust kasutada.

Ann Neudorf

Mida mobiilsuses tehakse ja miks peaksid ülikooli töötajad taolistes lähetustes osalema?

Erasmus+ programm annab võimaluse elukestvaks õppeks, millega toetada oma professionaalset arengut.

Meie õppejõud on saanud toetust, et väliskõrgkoolides läbi viia loenguid, mis on osa vastava kõrgkooli kohustuslikest ainetest. Mobiilsuste raames on töötatud välja uut õppematerjali, algatatud uusi projekte, nõustatud väliskõrgkoolis õppivaid meie ülikooli tudengeid. Koolituslähetuste käigus, nii töövarjutamise kui ka partnerkohtumiste raames, on meie töötajad õppinud uusi ja innovaatilisi õppimis-, õpetamis-, administreerimis- ja juhtimispraktikaid, mida hiljem oma igapäevases töös rakendada.  

Suurimaks väärtuseks on ka nende kogemuste käigus saadud ja tihendatud välisülikoolide ja -kolleegidega.

Kui palju inimesi mobiilisuse võimalusi aastas kasutab?

Erasmus+ programmi toetuse kasutamine on ülikoolis üsna populaarne. Tavapäraselt eelistatakse nendeks lähetusteks kevadsemestrit ning viimatisel tavapärasel õppeaastal kasutas Erasmus+ Euroopa-sisese programmi toetust üle saja TalTechi akadeemilise- ning tugitöötaja.

Tegemist on Euroopa Komisjoni toetatud programmiga ja nii kaasneb mobiilsuses osalemisega hulk dokumente, mis võib esmataotlejaid esialgu heidutada. Need, kes osalevad mobiilsuses mitmendat korda, on protsessiga juba harjunud.

Mis on erilist EuroTeQi töötajate mobiilsuses?

EuroTeQ töötajate mobiilsus sarnaneb paljuski Erasmus+ programmiga, kuivõrd selleks kasutatakse just Erasmus+ programmi vahendeid. Erasmus+ mobiilsuste puhul leiab töötaja endale vastuvõtja ise ja sihtkohtade ring on väga lai, eelkõige just koolituslähetuste puhul. EuroTeQ mobiilsused aga võivad toimuda projektis osalevasse viite partnerülikooli ning vastuvõtja leidmisel on abiks mobiilsuskeskus. Läbi kohalike koordinaatorite suunatakse külastamise soov vastuvõtvas ülikoolis õige isiku poole.

Kuidas EuroTeQi mobiilsus pandeemia tingimustes alanud on?

Septembrikuus on partnerülikoolides alustatud õppetöö läbiviimist kontaktõppena ning töötajad on kodukontoritest suures osas ülikoolilinnakutesse tagasi jõudnud. Meie töötajad on juba praegu näidanud üles huvi EuroTeQ partnerite külastamiseks ning esimesed külalised partnerülikoolidest peaksid Tallinna Tehnikaülikooli saabuma lähinädalate jooksul. Loodame, et võimalused reisimiseks jäävad jätkuvalt avatuks ning nii meil endal kui ka partneritel on võimalus külalisi võõrustada.

Millised on Sinu enda mobiilsuse-kogemused?

Olen osalenud koolituslähetustel. Sihtkoha valikul olen lähtunud vajadusest saada mõne mind tööalaselt puudutava teema kohta lisainformatsiooni või jagada partnerülikoolidele infot meie kogemuste osas. Viimane meeldejäävaim mobiilsus toimus Pariisi, kus osalesin partnerülikooli korraldatud infopäeval ja partnerkohtumistel. Vastuvõtja pakutud programm oli väga sisutihe – positiivse kogemuse annabki eelkõige see, kuidas programm on üles ehitatud.

TalTechi töötajate EuroTeQ mobiilsusest saab lähemalt lugeda siseportaalist.

EuroTeQ Engineering University on 3-aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt.

Laeb infot...