Tallinna Tehnikaülikool

Eve Külmallik töötab Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonnas nõunikuna ja õpib Tallinna Tehnikaülikoolis mikrokraadi õppekaval „Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris“. 

Mikrokraadid on jõukohased

Omaaegsest Eesti Põllumajanduse Akadeemiast agronoomi hariduse saanud Eve on end kalanduse valdkonnas täiendamas käinud Rootsis ja Jaapanis, lisaks õpetajakoolituse kursusel ja andragoogi kvalifikatsioonikursusel ning seejärel omandas haridusteaduse magistrikraadi andragoogika Tallinna Ülikoolis. 

Kuidas tekkis huvi lisahariduse järele?

Tundsin, et olen teelahkmel, kus harjumuspäraselt enam edasi minna ei saa – vaja on muutusi. Õppimine, mis seostub hästi tööga, on mind alati inspireerinud ja andnud juurde loovust ning loonud aluse uuteks muutusteks. Õppekavasid uurides hakkas tööalaselt see mikrokraadikava silma, sest sel õppekaval pakutavad täiendavad teoreetilised alused ja nende valguses seniste töökogemuste analüüs aitaks mind edasi nii enesearengu teel kui ka tööalaselt. 

Miks otsustasid edasiõppimiseks kasutada just mikrokraadi lahendust?

Kuivõrd magistriõppest on möödas kümmekond aastat, ei julgenud end kohe pikema kraadiõppe õppekavaga siduda. Mõtlesin, et proovin, kuidas taas ülikoolipingis õppida on, kas ja kuidas suudan õppimist siduda töö- ja eraeluga. Selleks tundus kõige parem variant õppida üks semester just valitud mikrokraadi õppekaval. Teiselt poolt andis see võimaluse tutvuda ülikooli ja instituudiga, kus ma veel õppinud ei ole, kuid palju head kuulnud. Vähem oluline ei ole õppekavade kvaliteet õppima asumisel.

Oled esimene „mikrokraadurite“ lend. Millised on senised kogemused?

Väga positiivsed. Külli Sarapuu kursus "Koordineerimine ja koostöö keeruliste poliitikaprobleemide lahendamisel" täitis kõik mu ootused. See kursus võimaldas analüüsida oma töös seni tehtut ning inspireeris mitmel moel, alates sellest, kui hästi oli kursus loodud ning ellu viidud ja kuidas teooria sulandus hästi minu tööga, kuni selleni, et andis mõtteainet parendusteks ja muutusteks. Õppimist rikastab seegi, et mikrokraadi õppijad on erinevatelt elualadelt – näiteks tegin paaristööd Niina Kippastoga, kes on keemiaravi arst –, erinevate kogemustega ning õppetöö toimus koos esimese ja teise aasta magistrandidega.

Kui raske selline töö kõrvalt õppimine on?

See sõltub palju sisemisest motivatsioonist ja kursuste raames antavatest võimalusest õpitavat oma tööga ühildada. Tuleb tunnistada, et minul vajas taas harjumist, kuid üle jõu ei tohiks mikrokraadi kaval õppimine küll kellelegi käia.

Kas soovitad sõbrale või kaalud ise edaspidi mikrokraadidel õppimist?

Olen juba soovitanud, kes huvi on tundnud. Rõõmuga tõdesin, et kalanduse valdkonnas on samuti mikrokraadi õppekavasid tulemas nii TalTechis kui ka Maaülikoolis. Kui leian mind huvitava õppekava, siis väga võimalik. Siinkohal tänan tööandjat, Maaeluministeeriumi, kes minu õpinguid mikrokraadi õppekaval oli nõus finantseerima.

Üks üllatus, mis on TalTechis mikrokraadiõppurina ette tulnud?

Kui paindlikud peavad olema õppejõud, kes päevapealt orienteeruvad ümber kontaktõppest hübriid- või virtuaalõppesse, muutes selleks kasutatavaid meetodeid ja tarkvaralahendusi ning eksami tegemise võimalusi. Meeldiv tõdemus oli see, et analüüsides oma tööd sain järeldada, et oleme paljut teooria kohaselt teinud, teooriat teadmata. 

Laeb infot...