Tallinna Tehnikaülikool

FinTechi ehk finantstehnoloogia eesmärgiks on arendada välja tehnoloogiaid, mis parandaks finantstegevust. Küsitluse tulemusel valmib kokkuvõtlik aruanne „FinTech Survey Estonia 2021“, mis annab võimaluse Eesti FinTech sektorit paremini lahti mõtestada ning valdkonna arengut veelgi paremini toetada.

Uuring keskendub ettevõtete karakteristikutele, sektori hetkeolukorrale, peamiste probleemide ja tuleviku väljavaadetega seotud väljakutsetele, sh COVID-19 mõjudele. Lisaks on seekordsesse uuringusse sisse viidud mitmeid täiendusi ning käsitletakse põhjalikumalt ka ettevõtte loomise ja tegevuskoha valikuga seotud tegureid.

Valimi moodustamisel on lähtutud EBA rahvusvahelisest definitsioonist, mille järgi on fintechid seotud finantsteenuste pakkumise või nende pakkumise toetamisega ja kelle teenuspakkumises on olulisel kohal innovatsioon. Uuringusse on kaasatud ainult Eestis registreeritud juriidilised isikud. Välja on jäetud filiaalid ja Eesti taustaga mujal registreeritud juriidilised isikud.

Uuringu raport valmib eeldatavasti 2021. aasta juunis ning tegemist on järjega 2019. aastal valminud uuringule.

Laeb infot...