Tallinna Tehnikaülikool

FinEst Targa Linna Tippkeskus korraldas 27. jaanuaril 2022 teist korda targa linna foorumit “Smart City Exchange Forum”, mis võttis fookusesse inimeste kaasamise olulisusele targa linna loomisel. Foorum jagunes kolmeks tunniajaliseks paneeliks, mis keskendusid erinevatele aktuaalsetele teemadele targa linna kontekstis – valitsemine, kaasav linnaplaneerimine ja digitaalsed tööriistad ning linnade keskkonna-alaste eesmärkide saavutamine – kõigi nende teemade puhul on elanike kaasamine võtmeküsimuseks.

Tark linn_lift

Targa Linna Foorumi juhatas sisse Teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Euroopa Komisjonist Signe Ratso.

Avakõne on järele vaadatav SIIN

Tark linn ja valitsemine

Riigi ja kohaliku omavalituse ning elanike vahelise usalduse, andmete kogumise, kasutamise ning sensorandmete põhiste otsuste tegemise osas tekkis tuline arutelu Foorumi esimese paneeli ajal, mis keskendus valitsemisele ning väärtuste loomisele targa linna kontekstis. Kriitiliselt kommenteeriti valdavalt levinud elanike kaasamise meetodeid ja toodi välja uute kaasamis viiside loomise olulisust. Paneeli juhatas professor Rainer Kattel, Londoni Ülikooli Kolledži ja Tehnikaülikooli avaliku halduse ning innovatsiooni professor.

Paneelis osalejad:

 • Signe Ratso - Teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Euroopa Komisjonis
 • Francesca Bria – Itaalia riigi Innovatsioonifondi juht ning endine Barcelona linna innovatsioonijuht
 • Roope Ritvos - Demos Helsinki teadustegevuse juht ja varasem pikaaegne Helsinki Innovatsiooniüksuse Forum Virium Helsinki innovatsiooni valdkonna direktor
 • Jaanus Müür – Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant ning Targa Linna Tippkeskuse kaasatud teadlane
 • Raiko Puustusmaa - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse ekspert

Paneel on järele vaadatav SIIN

Nutikad kaasamistööriistad linnaplaneermisel

Teine arutelutund keskendus nutikate vahendite kasutamisele ja inimeste kaasamisele linnaplaneerimises ning seda juhtis Aalto Ülikooli vanemteadur ja arhitekt ning Targa Linna Tippkeskuse kaasatud teadlane Aija Staffans, kellel on pikaajaline kogemus elanike kaasamise ning linnadega koostöö valdkonnast nii praktikuna kui teoreetikuna.

Paneelis osalejad:

 • Maarit Kahila-Tani - virtuaalse kaasava planeerimise tööriista Maptionnaire tegevjuht
 • Kristi Grišakov – FinEst Targa Linna Tippkeskuse „GreenTwins“ pilootprojekti üks juhtidest
 • Filip Kjellgren - Tuleviku Transpordisüsteemide peastrateeg Rootsi riigi innovatsiooniüksusest Vinnova
 • Gea Kangilaski – Tartu Linna abilinnapea, linnaplaneermise, maakorralduse, ehituse ja arhitektuuri valdkond

Paneel on järele vaadatav SIIN

Keskkonna-alaste eesmärkide saavutamine läbi elanike kaasamise

Kolmandat arutelu juhtis ÜRO jätkusuutlike linnade programmijuht Pontus Westerberg, ning peamiseks arutelu teemaks oli kuidas läbi nutikate viiside elanikke kaasates oleksid linnad paremini võimelised saavutama erinevaid keskkonna alaseid eesmärke.

Paneelis osalejad:

 • Krista Kampus - Tallinna Strateegiakeskuse arengu- ja väliskoostöö osakonna juhataja
 • Karlis Goldstein - Euroopa Komisjoni energiavoliniku energiapoliitika ekspert
 • Hadi Ghanbari - Aalto ülikooli ja FinEst Targa Linna Tippkeskuse järel-doktor
 • Einari Kisel – FinEst Targa Linna Tippkeskuse partnerlus- ja strateegiajuht ning Eesti Energia AS ja Elektrilevi OÜ nõukogu liige
 • Teemu Peltonen – Targa linna ja mobiilsuse lahenduste projektijuht Turku Linnas

Paneel on järelvaadatav SIIN

Rohkem informatsiooni ürituse kohta: www.finestcentre.eu/forum

Laeb infot...