Tallinna Tehnikaülikool

TalTechis on käimas konkurss Tartu kolledži direktori leidmiseks. Uurisime inseneriteaduskonna dekaanilt Fjodor Sergejevilt, mis on Tartu kolledži suurimad väärtused ja millisena näeb tema kolledžit viie aasta pärast.

Tartu kolledž

Miks on Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnal õppekeskused nii Ida-Virumaal kui Tartus?

Tehnikaülikooli põhikirja järgi on kolledž valdavalt õppetööga tegelev regionaalne või valdkondlik akadeemiline struktuuriüksus. Samas rõhutan, et nii Virumaa kui Tartu kolledž on tehnikaülikooli inseneriteaduskonna kõikide (sh teaduslike) kompetentside ja inseneeria ning tehnika valdkonna hariduse edendajad regioonides.

Omaltpoolt julgen kolledžite kui õppekeskustele lisada ka teadus- ja arenduskeskuste rolli, eriti arvestades et Inseneriteaduskonna poolt pakutav õpe on teaduspõhine ja selge rakendusliku väärtusega. Meie vilistlased on tööturul väga nõutud spetsialistid, eriti ehitus- ja mehaanikainsenerid, keskkonnatehnoloogia spetsialistid, materjali- ja keemiainsenerid jt. Harjumaa, eesotsas Tallinnaga, on kasvanud suurimaks „elukeskkonnaks“ Eestis, kuid ühtlasema arengu tagamiseks kogu riigis on jätkuvalt vaja toetada regioonide arenguid. Inseneriteaduskonnas oleme seda siiani teinud ja jätkame ka tulevikus.

Milline on Tartu kolledži suurim väärtus?

Inimesed on meie kõige suurim väärtus! Viimasel kolmel aastal on abiturientide huvi Tartu kolledži pakutavate õppekavade vastu hüppeliselt kasvanud. Vastuvõetud üliõpilaste arv on tuntavalt suurenenud, eelkõige tänu 2016-2017 aastatel läbiviidud õppekavade reformile ning selle kaudu tekkinud uute erialade valikule. Positiivsena mõjus see, kui 2017. aastal liikus Tartu kolledž  Inseneriteaduskonna juurde. Sellega avanesid kolledžile laiemad arenguvõimalused ja on toimunud nende süstemaatiline rakendamine kõikide põhitegevuste (õppetegevus, teadus- ja arendustegevused, ühiskonna teenimine) osas.

Mis on kõige tähelepanuväärseim panus kolledžilt ühiskonda?

Taaskord – inimesed. Nii Inseneriteaduskonna kui ka kolledžite kõige olulisem panus ühiskonda on tehnilise kõrgharidusega, insenerile omaste teadmistega ja hoiakuga inimeste koolitamine, eluliselt olulistes valdkondades insener-tehniliste kompetentside säilitamine ning uute vajalike kompetentside arendamine.

Millisena näed Tartu kolledžit viie aasta pärast?

Eelkõige veelgi tugevama regionaalse keskusena insenerivaldkonnas, mis koostöös teiste partneritega – nii kõrgkoolidega kui ka tööstusega – toetab digi- ja rohepöördeid Lõuna-Eestis. Eelpool mainisin teadus- ja arendustegevuse sidusust kolledžite põhitegevustega ja rolliga - üks selge väljakutse kolledžitele on enda  teadus- ja arendustöö võimekuse kasvatamine, toetamaks kohalike ettevõtete arenguid. Viie aasta pärast loodan näha selle õnnestumist.

Miks eelistada õppimist just Tartu kolledžis?

Tartu kolledžil on tugev kompetents ehituse valdkonnas. Ehitusinseneride vajadus Eestis ja mujal maailmas on jätkuvalt kõrge. Kolledžis on näiteks võimalik õppida „Ehitiste projekteerimise ja juhtimise“ integreeritud õppe õppekaval, mis on abiturientide seas üks populaarseim õppekavu inseneriteaduskonnas. Toon välja ka „Telemaatika ja arukate süsteemide“ õppeprogrammi, mis oma olemuselt toetab tööstuses toimuvat digitaliseerumist ja automatiseerumist. Pädevate infotehnoloogia alaste oskuste ja teadmistega spetsialiste oodatakse kõikides töötleva tööstuse sektori ettevõtetes. Inseneriteaduskonnas ja Tartu kolledžis hariduse saanud inseneride käes on meie tuleviku kujundamine, millest tuleneb ka minu soovitus õppimise eelistuse ja erialade valiku osas.

Kui tunned, et sinus on tahet ja võimeid Tartu kolledži arendamiseks, siis tutvu Tartu kolledži direktori töökuulutusega.

Laeb infot...