Tallinna Tehnikaülikool

See nädal tõi geoloogia instituudile kaks suurepärast uudist – mõlemad seotud kvaternaarigeoloogia uurimisrühma teadustööga.

Professor Veski

Esiteks said geoloogia instituudi professor Siim Veski ja vanemteadur Anneli Poska riikliku teaduspreemia geo- ja bioteaduste valdkonnas uurimuste tsükli "Mineviku õppetunnid: jääajajärgne keskkond muutuva kliima ja kasvava inimmõju tingimustes" eest.

Teiseks ilmus töörühmal artikkel mainekas ajakirjas Nature Ecology and Evolution: https://doi.org/10.1038/s41559-021-01652-4

Aastatel 2018-2021 avaldasid Siim Veski ja Anneli Poska kokku 38 teadusartiklit oma eriala tippajakirjades. Nende tööde põhifookus on olnud taimkatte, kliima ja inimtegevuse omavaheliste seoste uurimine Euroopas viimase 15 000 aasta jooksul. Uurimuste tsükli teeb unikaalseks ürg-DNA, järvede põhjaloomastiku ja inimtegevuse andmestiku liitmine ühtsesse teabekogumisse, mis aitas välja selgitada käimasolevate kiirete kliima- ja keskkonnamuutuste ulatuse ning ennustada võimalikke tagajärgi. Paljud protsessid, mille eest hoiatavad meid teadlaste raportid – ökokatastroof, looduslike elupaikade kadu, hävitavad metsatulekahjud, kiired kliimamuutused, liikide üha kiirenev väljasuremine – on vaadeldavad, uuritavad ja mõistetavad läbi mineviku prisma, eriti jälgides kiireid vastassuunalisi keskkonnamuutusi viimase jääaja lõpus, aga ka tänapäevast palju soodsama kliimaga perioode tuhandeid aastaid tagasi. Inimese tegevus hakkas Põhja-Euroopa taimkatet mõjutama seoses põllumajanduse laiema levikuga u 4000 aastat tagasi ja on seda kasvavas tempos mõjutanud sellest ajast saati.

Õnnitlused preemia laureaatidele ja artikli autoritele!

Laeb infot...