Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi uueks juhiks nimetati professor Olle Hints. Instituudi senine direktor professor Michael Hitch jätkab ülikoolis kaasatud professorina, juhendades doktorante ning osaledes teadus- ja arendusprojektides.

Geoloogia instituudi uus juht peab instituudi suurimateks väljakutseteks mäenduse ja maavarade valdkonna jätkuvat arengut, õppekavade ja õpetamise kvaliteedi parandamist ning koostööd teadus- ja rakendusuuringutes nii Eestis kui rahvusvaheliselt. "Geoloogia instituut on alati olnud teadusekeskne struktuuriüksus. Tugev rahvusvaheline teadustöö peab loomulikult jätkuma ka edaspidi, kuid samaväärselt tuleb tähelepanu pöörata ka maapõue- ja mäenduse-alasele õppetööle ning laiemalt ühiskonna teenimisele instituudi fookusvaldkondades. Teadmised oma maapõuest on hädavajalikud igale riigile, nii ka Eestile,” räägib Hints ning lisab, et alates eelmisest aastast osaleb instituut koos partneritega riikliku teadus- ja arendusprogrammi ResTA täitmises, mille üheks eesmärgiks on meie maapõueressursside tundmine, kaitsmine ja parim väärindamine tulevikus. “Alanud aastal ootame selle projekti esimesi tulemusi, mis on olulised riigi ressursipoliitika kujundamiseks, aga kindlasti pakuvad ka puhtteaduslikku huvi," täiendas Hints.

Lisaks näeb professor Hints suurt perspektiivi tihedamas koostöös tehnikaülikooli teiste struktuuriüksustega, eriti meresüsteemide instituudi ning IT-teaduskonnaga. "Tehnikaülikooli on geoloogia instituudi ja meresüsteemide instituudi näol koondunud Eestis unikaalne kompetents, mis hõlmab geosfääri, hüdrosfääri ja atmosfääri. Nende Maa-süsteemide toimimise ja seoste mõistmine on kriitilise tähtsusega, et pakkuda lahendusi tuleviku keskkonna- ja kliimamuutustega seotud väljakutsetele. Teisalt on tehnikaülikoolis maailmatasemel andmeteaduse, IT-, automaatika- ning robootika-alane kompetents, mille rakendamine nutika mäetööstuse jaoks võiks olla tehnikaülikooli üheks tugevuseks ka rahvusvaheliselt. Seda koostööpotentsiaali on kavas rakendada uueneva maateaduste ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava juures, mis käivitub 2022. aastal.

Möödunud aasta rõõmustavateks arenguteks oli esimeste maapõueressursside eriala tudengite lõpetamine ning nende haridustee jätkumine magistrantuuris, samuti mitme uue doktorandi tööleasumine. Uusi doktorante ja rahvusvahelise kogemusega spetsialiste on instituudi meeskonda lisandumas ka alanud aastal ning see aitab professor Hintsi sõnul eesseisvate väljakutsetega toime tulla.

Olle Hints sai geoloogia-alase hariduse Tartu Ülikoolist ning kaitses doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2002. aastal. Ta on geoloogia instituudi kauaaegne töötaja ning täitnud erinevaid rolle laborandist kuni osakonnajuhatajani.

Professor Hintsi teadustöö põhisuunad on seotud settekivimite geokeemia, mikropaleontoloogia, stratigraafia ning Maa ja elu arenguloo selgitamisega. Ta on enam kui 200 teadusartikli jm publikatsiooni autor. Alates 2008. aastast on Hints viinud tehnikaülikoolis läbi õppetööd ning juhendanud üliõpilasi, doktorante ja järeldoktoreid. Tema eestvedamisel on välja arendatud Eesti teadustaristu geoloogiliste kollektsioonide võrgustik ja maapõue infosüsteem. 2020. aastal algas samalaadse rahvusvahelise võrgustiku loomine koostöös Euroopa suurimate loodusmuuseumitega. Professor Hints on Tallinna Tehnikaülikooli senati liige ning osaleb mitme erialaorganisatsiooni töös nii Eestis kui ka välismaal.

Professor Michael Hitchi uueks põhitööks on Perthis Curtini ülikoolis Lääne-Austraalia mäenduse teaduskonna juhtimine.

Lisainfo:
Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut
geo@taltech.ee
+372 51 21 131

Laeb infot...