Tallinna Tehnikaülikool

Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunikuna töötav Gerli Aavik-Märtmaa uurib koostöös ministeeriumiga oma doktoritöös viise uute inimkesksemate avalike teenuste loomiseks.

Gerli Aavik Märtmaa

Gerli Aavik-Märtmaa doktoritöö huvi kattub tema igapäevatöö eesmärgiga selgitada välja ja arendada uusi ja paremaid avalikke teenuseid. Oma doktoritöös uurib ta, mil viisil saavad näiteks koosloome, jagamismajandus ning suurandmete efektiivsem kasutamine teenuste disainimisel, pakkumisel ja hindamisel luua avalike teenuste pakkumiseks uut väärtust.

Tema töös Sotsiaalministeeriumi nõunikuna võimaldab see loodav teadmine juhtida muudatusi ning parendada avalikke teenuseid laiapõhjalisematel teadmistel tuginedes.

“Töötades igapäevaselt avalike teenuste inimkesksemaks muutmise ja muudatuste juhtimisega nägin tööstusdoktorantuuris võimalust tuua akadeemilist teadmist ja õppetunde headest praktikatest oma tööalastesse projektidesse. Näen, kuidas tööstusdoktorantuur võimaldab lähendada avaliku halduse akadeemilist diskursust ja praktilist tööd Eesti avalikus teenistuses: õpingute vältel on mul olnud võimalus kogutud infot jooksvalt siduda enda juhitavate praktiliste arendusprojektidega, toetades seeläbi teenuste korralduse parandamist Eesti sotsiaalhoolekandesüsteemis,” jagab Gerli Aavik-Märtmaa tööstusdoktorantuurist.

Tööstusdoktorantuur on doktoriõppe viis, mis põhineb ettevõtte või asutuse initsiatiivil teadus- ja arendusalaseks koostööks asutuse, doktorandi ja ülikooli vahel. See võimaldab ettevõtetel ja asutustel kaasata ülikooli akadeemilisi kompetentse nende jaoks olulise uurimisprobleemi lahendamisel; doktorandil töötada samaaegselt asutuses ning omandada doktorikraadi teemal, mis on seotud tema tööandja teadus-, arendustöö või innovatsiooniga ning ülikoolil olla partneriks Eesti avaliku halduse väljakutsete lahendamisel.

Tunned huvi avaliku halduse valdkonnas tööstusdoktorantuuriprojekti käivitamise vastu?
Võta ühendust avaliku halduse doktoriõppe programmijuhi professor Ringa Raudlaga: ringa.raudla@taltech.ee

Laeb infot...