Tallinna Tehnikaülikool
vesinikutehnoloogia
vesinikutehnoloogia

Euroopa Komisjoni 2020. aasta vesinikustrateegia toob välja vesiniku olulise osa nii tuleviku energiasüsteemis kui ka kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamises. Kuigi praegu on vesinikuenergia osakaal Eestis ja Euroopas väike, siis lähikümnenditel oodatakse jätkusuutlikult toodetud nn rohelise vesiniku osakaalu tõusmist 13 – 14%-ni kogu energianõudluses, vabanedes seega nafta ja gaasisõltuvusest.

Kiirelt arenev vesinikusektor vajab lisaks teadusarendustegevusele tootmise ja tehnoloogia valdkonnas ka spetsialiste, kes uusi teadmisi juurutaksid ning ühtlasi oskaksid vesinikku ohutult käidelda.

Karlsruhe Institute für Technologie, Hydrogen Europe ja Hydrogen Europe Research eestvedamisel ellukutsutud Erasmus+ Alliances for Innovation programmi projekt „GreenSkills4H2 – The European Hydrogen Skills Alliance“ ühendab neljaks aastaks 33 partnerit üle Euroopa, kelle hulka kuuluvad lisaks TalTech Eesti Mereakadeemiale nii teadusasutused, ülikoolid ja kutseõppeasutused, sidusrühmad ja neid ühendavad vesinikuassotsiatsioonid kui ka vesinikualase tegevuse poolest silmapaistvamad regioonid Euroopas.

Konsortsiumi eesmärgiks on välja töötada strateegia vesinikusektoris töötamise pädevustega, adresseerimaks puudusi ja mittevastavusi tööturu vajaduste, tööliste oskuste ja pakutava väljaõppe vahel kogu vesiniku väärtusahelas (tootmine, salvestamine, jaotamine, transport, kasutamine). Lisaks koostatakse uued õppeprogrammid lähituleviku ja keskpika perioodi koolitusvajaduste rahuldamiseks ning viiakse läbi pilootkoolitused.

Esimene intervjuude voor viidi Eesti Mereakadeemia poolt läbi oktoobris 2022 saamaks teavet hetkel olemasolevate vesinikualaste teadmiste ja ametikohtade osas ettevõttetes. Jaanuar – märts 2023 viime läbi intervjuusid haridusasutuste ja ettevõtete seas Eestis ja lähiriikides kaardistamaks lähitulevikus vajaminevaid oskusi ja ametikohti lähtudes ESCO tööprofiilidest ning pakutavaid väljaõppevõimalusi praegu ning lähiaastate vaates. Kui soovid anda oma panuse Euroopa vesinikusektori kaardistamiseks ning tuleviku väljaõppevajaduste arendamiseks, siis võta ühendust projektijuht Kadi Kasepõld-i (kadi.kasepold@taltech.ee) või ekspert Valentin Bratkov-iga (valentin.bratkov@taltech.ee).

Projekti koduleht https://greenskillsforhydrogen.eu/

Laeb infot...