Tallinna Tehnikaülikool

Linnade haljasalad on eriti olulised linnastumise ja inimtekkeliste kliimamuutuste tõttu. Linnade haljastus mõjutab kodanike füüsilist ja vaimset tervist. See vähendab globaalse soojenemise otseseid mõjusid, nagu näiteks soojussaared, ja parandab linnade soojusmugavust. Lisaks sellele mõjutavad taimed tahkete osakeste heitkoguseid ja süsinikutasakaalu. Lisaks on linnahaljastus oluline osa linna kultuuripärandist ja identiteedist.

Greentwins project

Targa linna tippkeskuse raames käsitletakse projekti GreenTwins raames linnahaljastuse küsimust ja seda, kuidas linnalist looduskeskkonda paremini arvesse võtta linnade planeerimisprotsessides. Keskendutakse linna digitaalsetele kaksikutele: neid saab kasutada tervikliku andmevahetuse võimaldamiseks ning need võivad sisaldada mudeleid, simulatsioone ja algoritme, mis kirjeldavad tegelikku linnakeskkonda, selle omadusi ja käitumist reaalses maailmas. Digitaalsed kaksikud on linnaplaneerimisse jõudnud alles viimastel aastatel. Singapuri digitaalse koopia näide on kindlasti üks tuntumaid. Tallinna ja Helsingi linnad ehitavad järjekindlalt oma digitaalseid kaksikuid planeerimisprotsesside digitaliseerimiseks ja optimeerimiseks, samas kui Eesti riikliku tasandi digitaalset kaksikut esitleti alles hiljuti.

Looduskeskkonna modelleerimine linnade digitaalsetes kaksikutes on võrreldes ehitatud keskkonnaga seni vähearenenud. Samuti on digitaalsete kaksikute rakendamisel vähe tähelepanu pööratud osalus- ja koostööprotsessidele. Ometi pakuvad need digitaalsed vahendid suuri võimalusi. Projektis GreenTwins arendatakse rohelise infrastruktuuri dünaamilist kihti Helsingi ja Tallinna linna digitaalsetes kaksikutes. Lisaks luuakse kolm uut kasutajaliidest linnade digitaalsetele kaksikutele, et kasutada linnade digitaalsete kaksikute potentsiaali planeerimisprotsesside ja demokraatliku otsustusprotsessi edendamisel. Looduskeskkonna täpne modelleerimine on kodanike osalemiseks hädavajalik, sest mitteprofessionaalsetel sidusrühmadel puuduvad sageli vajalikud teadmised või erialane taust. Selle takistuse tõttu on paljud inimesed osalusprotsessidest kõrvale jäetud või on neil probleeme professionaalsete planeeringute õige tõlgendamisega.

Siinkohal tulebki appi GreenTwins, mille käigus Tallinna ja Helsingi partnerlinnade teadlastest ja ekspertidest koosnev silmapaistev meeskond töötab välja uusi lahendusi. CityHUB ehk Tallinna alaline kaasava linnaplaneerimise virtuaalkeskus arendatakse välja selleks, et teenindada kodanikke, planeerijaid, otsustajaid, linnavalitsusi, ettevõtteid ja teadlasi. Lisaks töötatakse projekti raames välja kaks rakendust. Kaasplaneerimisrakendus annab lisateavet ja kodanikele võimaluse osaleda otseselt planeerimisprotsessis. Linnatempo simulatsioonirakendus võimaldab virtuaalset ruumikogemust CityHUBis, kuid ka lauaarvutites. Esimest korda lisatakse olemasolevate liikide ja nende omaduste inventuur dünaamilise digitaalse kihina digitaalsesse kaksikusse. Keskendutakse ehitatud- ja looduskeskkonna vahelisele koostoimele, taimede muutumisele aastaaegade ja aastate jooksul. Visualiseeritakse taimestiku mõju meie naabruskonnale ja linnapildile, linnaruumile ja mikrokliimale, samuti meie heaolule. Visualiseerimise ja kaasamise abil saab vähendada linnaplaneerimise keerukust ning võimaldada ja soodustada demokraatlikumat osalemist ja kodanikuteadust.

GreenTwins projekt aitab kaasa osaluspõhise linnaplaneerimise arendamisele, mis on seotud ühe ÜRO poolt sätestatud ülemaailmse säästva arengu eesmärgiga (SDG 11). Linnade digitaalsete kaksikute jätkuv areng loob uusi võimalusi kodanike paremaks kaasamiseks ja demokraatlike protsesside parandamiseks kodanikuühiskonnas.

GreenTwins targa linna pilootprojekti rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ning Eesti teadus- ja haridusministeerium.

Laeb infot...