Tallinna Tehnikaülikool

Sel kevadel toimus juba teist korda Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi (ESTIS) ja TalTechi energiatehnoloogia instituudi koostöös energiatehnoloogia erialavõistlus. Gümnasistidele suunatud energeetikat ja inseneeriat populariseeriv võistlus koosnes kahest osast – teooria ja praktika.

võistlustöö legodest ja mänguautost

Kertu Lepiksaar ja Kristiina Angela Kelder | Fotod: osalejad

Võistlust organiseerisid TalTechi doktorant-nooremteadur ja ESTIS-e juhatuse liige Kertu Lepiksaar ning energiatehnoloogia ja soojus­energeetika magistrant ja ESTIS-e liige Kristiina Angela Kelder.

Sel aastal registreerus võistlusele 25 osalejat. Võistluse auhinnafond oli kokku 1200 eurot ning lisaks said kõik aktiivsemad osalejad kingipakid meenetega.

Erialavõistluse teooria osas said õpilased sel aastal teadmisi elementidest: maa, vesi, tuli, õhk, metall, ning lahendada nendega seotud elulisi ülesandeid. Vastused leiti näiteks küsimustele „Kui perekond Maasika kodu suurim soojusvajadus on 5,5 kW, siis kui suur peaks olema nende valitud soojuspumba elektriline võimsus, et see suudaks katta maja soojusvajaduse?“ ning „Kui suur osa kogu tuule kineetilisest energiast on teoreetiliselt võimalik muundada kasulikuks võimsuseks Betzi piiri kohaselt?“

Kuid veel huvitavamad olid praktilise ülesande videod. Kuna ette oli antud vaid elemendi tüübid, siis rakendasid meeskonnad väga loomingulisi lahendusi – kes kustutas küünla, kes süütas, kelle turbiin töötas veejoa mõjul ja kelle oma hoopis tõmmati nöörist käima. Loomingulised oldi ka kirjeldustega, näiteks esikoha saaja üheks elemendiks oli „rattad panevad raha käima“.

Kõige olulisem ühe võistluse juures on hea meeskond ning visioon. Võistluse korraldamine on arendav ja huvitav kogemus mitte ainult osalejatele, vaid ka korraldajatele. Meil on vaja leida pidepunkte, et tuua kogu energeetikakogukond kokku ja koos ühise eesmärgi nimel tööd teha, sest selleks, et noored oleksid teadlikud nii keskkonna kui ka energeetika probleemidest, on võimalik veel palju ära teha.

Erialavõistlus saigi alguse ideest, et noortel peaks olema rohkem võimalusi projektipõhiseks õppeks. ESTIS-e üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks on noorte energeetikute ja inseneride järelkasvu tagamine ning seetõttu on just see võistlus meile äärmiselt südamelähedane. Arvestades hetkel energeetikamaailmas toimuvat, on väga tähtis, et meil oleks ka tulevikus lennukaid spetsialiste, kes lahendaksid nii oodatavaid kui ka ootamatuid väljakutseid. Võistluse formaat on virtuaalne, mistõttu saavad kaasa lüüa õpilased üle Eesti ilma igasuguste logistiliste probleemideta – kasvõi koduvoodist.

Tuleb leida viise, et kaasata rohkem õpilasi, samuti on oluline, et õpilased tuleksid kaasa üle Eesti, mitte ainult Tallinnast. Meie soov on, et see võistlus muutuks veelgi populaarsemaks ning järgmisel aastal osaleks veelgi enam õpilasi.

Võistluse korraldamiseks on väga oluline, et kaasa tuleksid kõik osapooled, ning sel aastal toetaski meid seitse ettevõtet: Utilitas, Viru Keemia Grupp, Adven, HeatConsult, Energex Energy Expets, Filter ja Gren, kes aitasid nii rahaliselt kui ka auhinnakottide täitmisega. Sponsorite koostöösoov tõestab, et Eesti energeetikute kogukond on väga ühtehoidev ning hoolib noortest.

võistlustöö Koidula Gümnaasiumist

Laeb infot...