Tallinna Tehnikaülikool

Hanno Riismaa on ettevõtja ning tehnoloogia ja meedia valdkonna ingelinvestor, kes lõpetas kahe aasta eest Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppekava „Digimuutused ettevõttes“. Tema bakalaureusekraad rahvusvahelise majanduse erialal pärineb 90. aastatest samast ülikoolist. Tänane ingelinvestor on töötanud ka audiitorina, privaatpanganduses jm finantssektoris ning puhub vabal ajal jahisarve.  

Hanno Riismaa
Hanno Riismaa. Foto: Joanna Jõhvikas

Mida iga ettevõttejuht peaks digitaliseerimisest teadma? 

Mõtle dünaamiliselt ja analüüsi, mida see annab täna ja tulevikus, mis on selleks vajalik investeering täna ja tulevikus ning mida tõenäoliselt teevad konkurendid. 

Pööra tähelepanu ettevõtte arhitektuurile ja selle muutmisele. 

Digitaliseerub ka keskkond. Väike ja eriline ettevõte eristub selgelt andmevalimites ja satub seetõttu sagedamini AI „luubi alla“ – erandid aga on alati riigiametite suurema tähelepanu all. Vaja on teada, kuidas ennast digitaalselt „esitleda“, määrata tegevusalad, ametikohad jne. 

Millised on ettevõtte juhi jaoks suurimad väljakutsed digirevolutsioonis? 

Ootus, et digitaliseerimine lahendab paljud probleemid. Ei lahenda, kui seda ei tehta targalt. 

Kartus muutusi ette võtta. Samuti võimalus, et kui ka oled ise piisavalt tark ja teed õigeid muutusi, siis teised ei mõista ega tule järele. 

Kellele soovitad “Digimuutused ettevõttes” õppekava?  

Sellele, kes on ise valmis „kastist väljas“ mõtlema, õppima ja muutuma. 

Kuidas on Sinu töös olnud kasu sellest, et läbisid just selle õppekava? 

See on pannud mind uusi asju juurde õppima. Mitmed tegevused on hetkel pooleli, kuid mul on nüüd selgem arusaam, milliseid probleeme ning kuidas arvutitega üldse lahendada saab. Ettekujutuse sain ka sellest, milliseid probleeme saab tulevikus kvantarvutitega paremini lahendada. 

Anna mõni soovitus töö ja õpingute ühitamiseks. 

Tee kõike fokusseeritumalt ja proaktiivselt. Tekita endale aeg päevas, kus sa ei osale koosolekutel, ei loe e-kirju, ei vasta kõnedele. 

Üks lõbus seik, mis on digimuutuste valdkonnas ettevõttejuhina või investorina ette tulnud. 

Osates nüüd tarkvarast paremini aru saada, olen avastanud, et vahel on paar omatehtud pilves olevat Excel’it parem lahendus kui mõni kalli raha eest pakutav, kuid ägada front end’iga tarkvara. 

Kas vahel tundub, et tehnoloogilised võimalused kasvavad üle pea ja muutuvad liiga kiiresti, et neil järge pidada? Kas VR, AI, IoT, Big Data või mõni muu digitehnoloogia leiab üha sagedamini ära märkimist sinu ettevõtlusvaldkonna kontekstis? Digitehnoloogiad on raputanud juba mitmeid sektoreid ja ilmuvad välja üha uutes kohtades, kus seni neil rakendust polnud. Digimuutused ettevõttes üheaastane õppekava on kokku pandud spetsiaalselt sulle, kui oled mitte-IT sektori ettevõtte juht või juhtivtöötaja ning vajad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/digimuutused-ettevottes

Laeb infot...