Tallinna Tehnikaülikool

15. oktoobril alustas Tehnikaülikooli Avatud ülikooli juhina tööd Hanno Tomberg.

Palun tutvusta ennast.

Suurema osa elust olen töötanud avaliku sektori organisatsioonides, alustades ERRist ja EASist kuni hariduse toetussüsteemini välja. Viimased kolm aastat olen töötanud haridusvaldkonnas SA Archimedes juhatuse liikmena. Haridusega seotud väljakutsed on mind viinud nii õpetajaks gümnaasiumisse kui ka aidanud mõista ülikoolide dilemmat olukorras, kus tasuta kõrghariduse mudel enam hästi ei tööta.

Mulle meeldib töö inimestega ja meeldib suhelda. Maailmas on väga palju häid ideid ja enamasti tulevad need kolleegidelt. Vabal ajal loen palju ja hoian ennast kursis ajakirjanduses toimuvaga.  

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Mind on alati erutanud see, mis ühiskonnas toimub. Koroonaviirusest tingitud muutused tööjõuturul ja uute oskuste õppimise vajadus on pannud mõtlema, kuidas selle ülesandega toime tulla ja kas ma ise olen valmis midagi juurde õppima. Püüan neid märke ära tunda ja vajadusel nii enda toimetamisi korrigeerida kui innustada ka kolleege muutusi ellu kutsuma. Edu saavutamisel on järjest olulisem koostöö tegemise oskus ja seda püüan ülikoolis teha oma varasemaid kogemusi kaasa võttes. Ümberringi on muutused väga kiired ja peame ka ise olema valmis kiiresti uute olukordadega kohanema. 

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

Soovin läheneda süsteemselt nendele väljakutsetele, mida täienduskoolituse turg pakub. Meie tugevus on ülikoolis töötavad inimesed ja nende teadmised, mida tuleks rohkem kiirata tagasi ühiskonda. Ülikoolid pole seni olnud väga aktiivsed riikliku täienduskoolituse tellimuse täitmisel, siin saame olla suunanäitajaks. Elukestev õpe algab koolipingist ja järjest suurem on vajadus saada andekamad noored kõrgharidust omandama Eestis. Tore oleks, kui nende esimene valik oleks Tallinna Tehnikaülikool. Mõned projektid selle eesmärgi saavutamiseks on juba ettevalmistamisel.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Kõige suurem üllatus on olnud ülikooli ideederohkus. Olen käinud koos rektoraadiga kohtumas instituutidega ja igalt kohtumiselt on kaasa võtta mõni mõte või projekt, mida võiks hakata kohe arendama. Kui külvad palju, on võimalik ka suuremat saaki korjata. Kui Avatud ülikool saab instituutidele ja ülikooli teistele üksustele abiks olla, teeme seda hea meelega.

Hanno Tomberg

Laeb infot...