Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžit külastanud haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja asekantsler Renno Veinthal tutvusid kolledži tegevuste ja plaanidega.

VK_haridusminister2022
Haridus- ja teadusminister: „Suur tänu, et teete oma tööd suure südame ja pühendumusega. Aitäh, et mõtlete meie riigi tulevikuvajadustele.“

Virumaa kolledžit külastanud ministri tähelepanu köitsid Virumaa kolledži kaasaegselt sisustatud õppe- ja teaduslaborid, mis pakuvad nii tudengitele kui ka kooliõpilastele praktilisi ning põnevaid võimalusi erialaseks arenguks. Elamust pakkusid nii tarkade süsteemide kui ka füüsika ja keemia laborid.

Sel päeval kolledžis õppinud Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilased kinnitasid, et õppimine kolledžis ja kaasaegsete seadmete kasutamine rikastab nende õppetööd. Oma tulevikuhariduse jätkamise osas tehnika valdkonnas jäid noored pigem kidakeelseks, mis veelkord kinnitab kolledži poolt sõnastatud väljakutset - huvi insenerierialade vastu on madal. See oli ka üks aruteluteemasid, kus minister rõhutas vajadust tulevikuspetsialistide järele, kellel oleksid insenerialased baasteadmised ja -oskused. „Kolledži moodsas ja maailmatasemel tehniliste võimalustega õpikeskkonnas on võimalik õppida kõrgel tasemel inseneeriat ning kolledži lõpetajatele avaneb arvukalt valikuid tööjõuturul nii piirkondlikult kui ka laiemalt“, märkis minister.

Pikemalt peatuti ka insenerikutse populariseerimise teemal ning kuidas motiveerida noori üle Eesti tulema õppima Virumaa kolledžisse. „Virumaa kolledž on pannud välja omapoolsed stipendiumid ja tasuta majutuskohad tublimatele sisseastujatele, Viru Keemia Grupp maksab samuti terve õppeaasta jooksul stipendiume kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanud esmakursuslastele. Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter on teinud motivatsioonivideo, kutsudes noori tulema õppima Virumaa kolledžisse, pakkudes ettevõttes tasuvat praktikakohta ja karjääri ametiredelil. See on vaid väike osa tegevustest, mida teeme koostöös ettevõtetega, et noori motiveerida,“ märkis Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.

Päeva lõpetuseks arutati ka LTT õpetajate koolituse võimaluste üle Ida-Virumaal. „Õpetajaid on vaja kõikidesse Eestimaa koolidesse, kuid Ida-Virumaad peaks vaatlema eraldi piirkonnana, kus lisaks õpetajate puudusele on ka väga suur pedagoogide ümber- ja keeleõppe vajadus. Me ei saa jääda lootma ainult maakonda sisse tulevatele õpetajatele, vaid peame (ümber)koolitama ka siin piirkonnas olemasolevaid inimesi,“ märkis minister Liina Kersna.

Külastati ka Põlevkivi Kompetentsikeskust, millest on kujunemas keemiatööstuse rohepöörde süda. Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskuses arutleti koostöörobotite ja nende rakenduse üle tööstuses ning fantaseeriti võimaluste osas hariduses.

Minister tunnustas kolledži meeskonda panuse eest regionaalhariduse ja -teaduse arendamisel ja kutsus üles veelgi suuremale koostööle, eelkõige maakonna kõrg- ja kutseharidusasutuste vahel.

Virumaa kolledž õpetab kolmel rakenduskõrgharidusõppe ja kahel magistriõppe kaval, korraldab täienduskoolitusi ning aitab teadust populariseerida teadus- ja tehnikakooli kaudu. Virumaa kolledž pälvis teaduskastide koostamise eest Eesti Teadushuvihariduse Liidu loodus- ja täppisteaduste auhinna „Väärt praktika 2021“.

Laeb infot...