Tallinna Tehnikaülikool

See, mida Merit praegu teeb, avaldab märkimisväärset mõju õhu, maa ja vee saastumisele, jäätmekäitlusele ja ringlussevõtule, heitmetele ja kliimamuutustele, taastuvenergia võimalustele, keskkonnajuhtimissüsteemidele jne. Kes teab, sellest võib saada ka sinu tulevik!

Merit Kaal
Merit, mis tõi Sind TalTechi ja Eestisse? Kui kaua oled Tallinnas elanud?

Olen eestlane ja elasin Tallinnas kogu oma elu, 22 aastat, kuni asusin Rootsi õppima ja töötama. Valisin edasiõppimiseks TalTechi, kuna ülikoolil on hea maine ja õppeprogramm, mis mulle väga meeldis. Pealegi on see ainus tehnikaülikool Tallinnas, mis keskendub insenerivaldkondadele.

Millised on Sinu kõige meeldejäävamad hetked TalTechis õppimise ajal?

TalTech ei paku mitte ainult head haridust, vaid ka head tudengielu, ning see pakub kõige meeldejäävamaid hetki. Näiteks üliõpilaspeod, kus osalevad kõigi teaduskondade üliõpilased; ühised õpingud raamatukogus või ülikooli siseõues, mis sobib kevadel ja sügisel suurepäraselt ka mõnusa kohvipausi veetmiseks või lihtsalt mändide all lõõgastumiseks. Ülikool asub metsatuka lähedal, mis on vabaõhutegevusteks ja sportimiseks suurepärane paik . Loomulikult pean ma meenutama meie tõeliselt abivalmis ja lahkeid õppejõudusid, kes olid alati meie jaoks olemas.

Mida Sa teed nüüd, pärast lõpetamist? Mil moel aitasid TalTechist saadud kogemused jõuda praegusele ametikohale?

Lõpetasin eriala peaaegu kaks aastat tagasi cum laude ning töötan täna keskkonnakonsultandina Rootsis. Töötan sellistes valdkondades nagu ringmajandus, tööstussümbioos ning vee ja pinnasega seotud küsimused. TalTechilt sain tõeliselt hea keskkonna- ja loodusteaduste alaste teadmiste pagasi, kuid õppimine aitas arendada nii individuaalseid kui ka meeskonnatööks vajalikke oskusi ning õpetas lahendama probleeme, mis esmapilgul näisid tõeliselt keerukad. Need oskused on minu igapäevaelus tõesti olulised, sest konsultant peab olema igapäevaselt valmis kohanema uute projektide ja olukordadega.

Kui Sul oleks vaja kirjeldada Eestit ühe lausega täiesti võõrale inimesele, mida te ütleksid?

Eesti võib olla oma mõõtmetelt väike, kuid siin on imeline loodus, lõputud võimalused ja tehnoloogilised uuendused.

Kas soovitaksid TalTechi ja keskkonnatehnika ja juhtimise magistriprogrammi ka teistele üliõpilastele? Miks?

Jah, kindlasti. Esiteks annab programm suurepärase ülevaate keskkonnatehnoloogiast, näiteks õhu- ja veereostuse ning selle prognoosimise tehnoloogiatest, samuti selles valdkonnas töötamiseks ülioluliste keskkonnaalaste määruste ja seaduste taustast. Näiteks minu kui konsultandi jaoks oli see tõeliselt hea kombinatsioon, sest see aitab mõista, kuidas eeskirjad ja seadused toimivad, mis võimaldab aidata keskkonnatehnika valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid.

Peale selle, dünaamiline Eesti ja rahvusvaheliste üliõpilaste kooslus loob auditooriumis erilise õhustiku, mis õpetab tundma ja mõistma  erinevat tööeetikat ja kombeid, ning seeläbi saab sinust tuleviku jaoks väärtuslik ja mõistev meeskonnaliige. Veelgi enam, üliõpilastel oli igas projektis võimalus valida asjakohane oma kodumaad puudutav teema, mis tegi teiste ettekannete kuulamise huvitavaks, kuna see laiendab üliõpilaste silmaringi ja teadlikkust keskkonnaprobleemidest maailma erinevais paigus.

Lisaks kõigele, TalTech on tehnikaülikool ja tehnoloogial on kogu riigis tõeliselt oluline roll. Seetõttu olen kindel, et iga eestlane suudab sulle õpetada vähemalt ühte tehnoloogiat puudutava võlutriki.

Kas Sul on TalTechile või oma teaduskonnale ettepanekuid, et saaksime parandada õpetamise ja teadustöö kvaliteeti?

Soovitaksin kaasata rohkem ettevõtteid ja eksperte erinevatest töövaldkondadest. Näiteks kutsuda külalisõppejõude, viia läbi rohkem ettevõtete külastusi ning korraldada üritusi, kus ettevõtete esindajad  ja üliõpilased saaksid omavahel kohtuda. Isiklikult arvan, et üliõpilaste jaoks on oluline luua side inimestega, kes on oma ala professionaalid. Sellised võimalused ei loo mitte ainult võimalusi võrgustiku loomiseks, vaid annavad ka hea ülevaate sellest, mida tudengid pärast lõpetamist teha saavad.

Kas Sul on muid kommentaare, näpunäiteid või nõuandeid, mida soovid meiega ja potentsiaalsete välistudengitega jagada?

Esialgu võivad eestlased tunduda väga enesessetõmbunud inimestena, kuid kui õpid neid tundma, on nad kogu sinu õppeaja su imelised sõbrad, õpetades sulle igasuguseid nippe, kuidas Eestis veedetud aega mõnusamaks muuta.

Laeb infot...