Tallinna Tehnikaülikool

Kuidas selgitada insenerialade põhilisi seaduspärasusi nõnda, et neid mõistaksid nii tudengid kui ka kooliõpilased? Tudengilgi tuleb tutvustada oma eriala paljudes koolides. Erialast saab palju rääkida ja olla teoreetiline, kuid selleks, et sinust aru saadaks, on veel parem midagi näidata. Virumaa Kolledži masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekava programmijuht Veroonika Shirokova taotles Hea õppejõu arenguprogrammi tegevustoetust kahe õppestendi ehitamiseks. Dünaamiliste mudelite ehitamine aitab suurendada huvi õppeprotsessi ja eriala vastu, muutes selle huvitavamaks ja atraktiivsemaks.

Georgi Kaleis, Ivan Semivelichenko, Dmitri Tihhonravov, Virumaa Kolledži masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala 3. kursuse tudengid | Fotod: Dmitry Matveev

Nii sündisid ahelreaktsioonimasin ja rohelise energia stend. Esimese stendi puhul oli idee aluseks Reuben Lucius Goldberg’i masin, millega saab demonstreerida mehaanika põhiseadusi ja mehhanisme, õpetada mehhanismide joonestamist ja arvutamist. Masin pannakse tööle kuulikese abiga. Kuulikese liikumine tekitab teiste mehhanismide käivitamise ning kõik mehhanismid käivituvad kindlas järjekorras. Stendi mehhanismid joonestati SolidWorks programmis, modelleerimine ja arvutused teostati MatLabi keskkonnas.

Rohelise energia stendi eesmärk oli näidata, kuidas energia liigub elektrijaamast tarbijani. Stendil on esitletud interaktiivne elektrijaama mudel, mis töötab taastuvenergiaallikate, nagu tuul ja päike, arvelt. Masin ise pannakse tööle järgmiselt: tuulikud ja päikesepaneelid hakkavad tööle, tekkiv energia jõuab tarbijani.

Üks seatud eesmärke oli, et stendid peavad olema lihtsad ja arusaadavad igale vanuserühmale. Loodud stendide abil on võimalik seletada tudengitele ja kooliõpilastele mehaanika ja energeetika põhiliste seaduste rakendumist uuemates tehnoloogiates. Seejuures on stendid mobiilsed ehk nendega võib minna kasvõi teise linna klassitundi.

Stendide ehitamine ise oli õpetlik, sest töö käigus oli võimalik omandada uusi oskusi, näiteks jootmine, elektriskeemide lugemine, tööaja planeerimine ja meeskonnatöö. Töö käigus tuli seista mitmel korral silmitsi probleemidega, mis said lahendatud esimesel kursusel saadud teadmiste abiga. Kui asi väga keeruliseks läks, toetasid erialaõppejõud. Aga see kõik ongi rakenduskõrghariduse eelis, et teadmisi saab kohe rakendada, proovida, ja vajadusel mitmeid kordi.

Laeb infot...