Tallinna Tehnikaülikool

Heigo-Elmar Vahesaar on paljude noorte jaoks tuttav nimi, eelkõige neile, keda huvitab selline vabaõhusport nagu slackline ehk eesti keeles tasakaaluliin. Hoopis rohkem on aga neid, kes ei tea, et seesama sportlane ja treener on ka TalTechi Seebecki instituudi magistrant, kelle käe all sai uue valgustuse Kunda linn.

Heigo-Elmar Vahesaar

Oma karjäärivaliku tegi noormees gümnaasiumi ajal, kui õpilased said minna ülikooliga tutvuma. „Mulle pakkus suurt huvi energeetikateaduskond ja nii ma astusingi 2014. aastal elektrotehnika bakalaureuse erialale. Õppima asuda kohe ei saanud, kaitsevägi tuli vahele, reaalselt sain koolitööga pihta hakata 2015. sügisel,” meenutab Vahesaar üliõpilaspõlve algust.

Praeguseks on ta koolipingis tagasi. „Olen elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate magistriastme I kursusel. Lõpudiplomi saan kätte järgmisel sügisel, plaanin ühe semestri õppida Erasmuse programmiga välismaal,” põhjendab Vahesaar kooliaasta pikenemist. Välismaal õppimise kogemus on tal juba olemas, bakalaureuseõpingute ajal õnnestus noormehel käia Erasmuse abil Hispaanias Vigo Ülikoolis.

Mitmekülgne tudengielu

Heigo-Elmar Vahesaar hindab TalTechi pagasit kõrgelt. „Olen saanud rahvusvahelisel tasemel tugeva teoreetilise tausta elektrotehnika valdkonnas. Lisaks on ülikool andnud juurde suhtlemisoskust, õpetamiskogemust, ettekujutust teadusmaastikust. Ja loomulikult ei saa unustada TalTechi tudengielu.” Aktiivse üliõpilasena lõi Vahesaar kaasa mitmetes haridusalastes ettevõtmistes – juhtis projekti „Hariduse kvaliteedi töögrupid”, kus tudengid said teha ettepanekuid ning anda konstruktiivset tagasisidet, et koostöös ülikooliga hariduse taset veelgi enam tõsta. „Samuti olin Noore Inseneri Programmi juhendaja ning tutvustasin põhikooli lõpuklassidele ja keskkooliõpilastele elektriga seotud teemasid,” räägib Vahesaar. Ta mainib hea sõnaga ka TalTechi ühikaelu ja põnevaid üritusi – vägagi oluline aspekt õpingute kõrval, nagu kõik endised ja praegused tudengid kinnitada võivad.

Heigo-Elmar Vahesaar TalTech

Kunda ja Annelinna tuled

Bakalaureuseõpingute lõpu poole töötas Vahesaar Hepta Group Energy OÜ-s projekteerijana. Kodumaisel kapitalil põhinev insenertehnoloogilist konsultatsiooni pakkuv energiaettevõte on tuntud oma õhuseire droonide poolest, millega monitooritakse elektrivõrku, kuid Hepta Group Energy projekteerib ka madal- ja keskpingeliine. „Olin ettevõttes elektriprojekteerija ja koostasin peamiselt tänavavalgustuse projekte,” kinnitab Vahesaar. Tema panus on see, et Kunda elanikud võivad õhtuti LED-lampide valguses jalutada ja valmis on projekt ka Tartu Annelinna jaoks. Noorele mehele oli neis osalemine väärtuslik väljakutse. „Projektijuhtimine või selles kaasa löömine nõuab ning arendab organiseerimis- ja suhtlemisoskust. Enese proovilepanek tõstab enesekindlust, tahtejõudu ja viib elus edasi. Ilma selleta ei saa. Lisaks tulevad erialaste projektidega kaasa praktilised teadmised, loengus neid omandada ei saa,” tõdeb Heigo-Elmar Vahesaar.

Mille järgi valida?

Ometi on mees magistriõpinguteks tööelu pausile pannud. „Pühendun hetkel ainult õppimisele. Töötasin Heptas kuni selle aasta veebruarini, aga õpingute kõrvalt töötamine ei paistnud mulle sobima,” selgitab Vahesaar, kes usub, et valdkonna laiema pildi mõistmine tuleb kasuks ka tööelus. Noortele, kes täna oma tulevast ametit valivad, ütleb ta targad sõnad: „Eriala peaks valima selle järgi, mis paneb silmad särama. Eriala võiks valida sellise, mille järele on nõudlus ja praktiline vajadus.” Heigo-Elmar Vahesaar ise on teinud parima võimaliku valiku, sest ta lisab: „Elektroonika täidab minu puhul mõlemad nõuded.”

TalTechi elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate erialale saab kandideerida kasvõi kohe  ning saada haridus ja oskused, et  tulevikus luua nutikaid lahendusi nii Eestis kui ka mujal maailmas. Tallinna Tehnikaülikool on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. Eesti ainsa tehnoloogiaülikooli unikaalsus peitub valdkondade sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile.

Laeb infot...