Tallinna Tehnikaülikool

Heldi Sakkarias on TalTechi avatud õppes osalemise ajal saanud juurde enesekindlust, teadlikkust ja julgust ning täna on Sakkarias 4000 töötajaga ettevõttes talendijuht, kelle vastutusel on kõigi töötajate koolitamine.

Heldi Sakkarias

Mis Sind avatud Ülikooli tõi?

Tulin saama uusi teadmisi oma ala parimatelt praktikutelt ning tahtsin teha seda endale sobivas tempos.

Minu amet ei luba seda, et „käin“ lihtsalt ajaga kaasas: et jõuda töötajaid tulevikuks ette valmistada, pean olema kolm sammu maailmast ees. Lõpetasin bakalaureuseõppe 12 aastat tagasi ja see on piisavalt pikk aeg oskuste aegumiseks. Kaasaegse juhina pean ennast pidevalt upgrade’ima.

Avatud õppe paindlikud võimalused on töötavale juhile kõige mugavam viis õppida. Esiteks annab see võimaluse ise endale õppekava koostada – iga ettevõte on omanäoline ja vabalt aineid või „teadmiste ampse“ valida on kõige parem viis just enda ettevõttele vajalikke teadmisi koguda. Teiseks saan õppida endale sobivas tempos.

Mille põhjal valid kursuseid?

Olen personaliarendaja ja valingi kursuseid oma töövaldkonna järgi. Tänapäeva ettevõtlus vajab just enda ettevõtte strateegiatest lähtuvalt pühendunud töötajaid, seepärast on minu valdkonnad nii teeninduse juhtimine kui ka ettevõtte strateegiline arendamine.

Mis on seni kõige põnevam on olnud?

Strateegiline juhtimine, ehkki esmapilgul tundub see kuiv ja matemaatiline. Põnev oli tundma õppida erinevaid strateegia mudeleid, nt millised sobivad erinevate kategooriate ettevõtete arendamiseks, ning väga virgastav oli analüüsida konkurente ning hinnata enda ettevõtte tugevusi ja nõrkusi. Õppekava oli põnevalt üles ehitatud, loengud vaheldusid eriti põnevate rühmatöödega ning kogemuste vahetamisest sündis palju uusi ideid, kuidas aega ja ressursse kokku hoides veelgi paremini tegevusi planeerida. Nimelt osales kursuse õhtuses vahetuses minuga koos palju töötavaid juhte, kelle kogemusi oli värskendav kuulata ning sain palju uut ja innovaatilist, mh nii mõnegi nipi enda töösse üle kanda!

Kõik ained, mis olen tänaseks läbinud, on olnud innovaatilised ja tulevikku suunatud, nii et mul on pärast õppeaine läbimist piisavalt aega uusi teadmisi enda ettevõttes kasutusele võtta ja töösse rakendada, et olla valmis maailma muutumiseks ettevõtluses. Väheoluline pole seegi, et kõik lektorid on oma õppematerjalid kohandanud nõnda, et ka minusugune võhik, kellel puuduvad eelnevad teadmised, saab õppes hakkama.

Kas pead tõenäoliseks, et jätkad tasapisi avatud ülikoolis õpinguid ja kursuseid koguneb nii palju, et annavad kokku uue diplomi kraadi?

Just sellepärast ongi avatud õppe mudel töötavale juhile parim lahendus: lisaks sellele, et dikteerid ise endale õppetempo, koguneb lõpuks nii palju punkte, et see päädib diplomi kaitsmisega.

Üks üllatus, mis sel moel õppides on olnud?

Minu kõige suurem mure oli hirm, kas ma ikka saan hakkama magistriainetes, mida ma ei ole bakalaureuseõppes läbinud. Kuid TalTech on õppeprogrammid nutikalt koostatud: praktikumide kõrval on igas aines üks õppetuba ka neile, kellel puuduvad eelnevad teadmised selle õppekava jaoks. Lektor selgitab seal algajatele põhitõdesid põhjalikumalt ning kodutööd on mugandatud just meie teadmistele ja võimetele kohaselt. Hirmu ma enam uuel õppeaastal ei tunne, sest tean, et iga õppeaine lektoril on minu jaoks tagavaraplaan.

Teine üllatus on see, et ma ei olegi ülikoolis õppimiseks vana. Esimese loengu eel kartsin, et äkki olen kooli kõige vanem ning mind ei pruugita kohe omaks võtta, kuid üllatusega avastasin, et õhtuses õppes olen hoopis üks nooremaid ning kaasõpilased olid elukogenud ning teadmistest tulvil, nii et mul oli neilt palju õppida.

Bakalaureuseõppe moodulis olin koos 20-aastatega ning seal loomulikult olingi kõige vanem, kuid mind mitte ei võõrastatud, vaid pigem hoiti, minuga arvestati, mulle selgitati kõike uut ega vaadatud sugugi viltu, et vanem daam istub 20-aastatega ühes ruumis. Minu jaoks on müüdid vanusest murtud: noored on toredad ja innukad ning minul vanemana on neilt palju õppida. Lumehelbekesi ei ole olemas – nendega tasub suhelda ja neid kuulata ja just tänu neile oskame ka meie, x-generatsioon, maailma globaalsemalt näha.

Tallinna Tehnikaülikooli avatud õppesse saab avaldusi esitada 12. augustist 2. septembriniwww.taltech.ee/avatud-ope

Laeb infot...