Tallinna Tehnikaülikool

Täna, 7. oktoobril koguneb esimest korda valitsust nõustav Rohepoliitika ekspertrühm, kuhu kuulub ka Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping.

Helen Sooväli-Sepping

Ekspertrühma eesmärk on teha valitsuskomisjonile ettepanekud, mille põhjal heaks kiita/koostada terviklik, tasakaalustatud, realistlik ning huvirühmadega läbi arutatud tegevuskava rohepöörde edukaks elluviimiseks Eestis. Tegevuskava peab arvestama nii Eesti 2035-st tulenevaid strateegilisi sihte, EL-i suundumusi kui ka Eesti rahvusvahelisi kohustusi. „Kõne all on küsimus, mida on vaja teha selleks, et Eesti oleks hea elukeskkonna, eduka ja tulevikukindla majanduse ning suurepäraselt hoitud ökosüsteemide riik, kus kliimamuutusega seotud riskid on võimalikult väikesed,“ selgitas Sooväli Sepping.

Ekspertrühmal tuleb seatud eesmärgini jõudmiseks muu hulgas sõnastada rohepöörde olemus Eesti jaoks, sealhulgas selle aluspõhimõtted ning kõige tähtsamad valdkonnad. Lõppraport peab valmima järgmise aasta veebruaris. Et tagada laiapõhjaline kaetus sektorite ja kompetentside osas, on 15-liikmelisse ekspertrühma kaasatud nii teadlased, ettevõtjad kui ka muude alade asjatundjad.

Lisainfot leiad SIIT

Laeb infot...