Tallinna Tehnikaülikool

Meil on väga hea meel teatada, et majandusteaduskonna doktorant-nooremteadur Helery Tasane pälvis Rein Otsasoni Fondi stipendiumi. Palju õnne!

Helery Tasane

Fondi poolt välja antavad stipendiumid on ette nähtud magistri- või doktoriõppes rahanduse või majandusega seotud erialadel õppivatele üliõpilastele.

Helery uurib oma doktoritöös institutsioonide rolli teadmistepõhise arengu saavutamiseks Kagu-Aasia üleminekumajanduste majanduslike ja regulatiivsete aspektide näitel Horizon 2020 teadusprojekti "Institutions for Knowledge Intensive Development" (IKID) raames ning tema juhendajateks on Aaro Hazak ja Kadri Männasoo. Lisaks osales ta Arenguseire Keskuse tellitud uurimuses, mis käsitles Eesti ettevõtete investeerimismustreid ja nende mõju tootlikkuse kasvule ning peagi on valmimas Rahandusministeeriumi tellitud ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamise uuring.

Rein Otsasoni Fond

Laeb infot...