Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli maapõueressursside üliõpilane Hendrik Klaas tuleb „üsna väikselt saarelt nimega Hiiumaa“. Õpingute algusest saati on Hendrik kooli kõrvalt tööd teinud ülikooli Geoloogia instituudis nii tehniku kui ka laborandina. Hetkel töötab ta mäendusega seotud tehnoloogiliste lahenduste (näiteks virtuaal- ja liitreaalsus) kallal ning kirjutab lõputööd toormete ringmajanduse teemal.

Hendrik Klaas

Mis on kõige huvitavam õppeaine? Miks? 

Ilmselt mäendusliku projekteerimise alused. Selles aines sain ülevaate kaevandamise projekteerimisest ning seda reguleerivatest õigusaktidest. Aine tegi eelkõige huvitavaks praktiline töö, kus koostasime reaalse maardla eelprojekti. 

Üks soovitus noorele, kes kaalub maapõueressursside eriala õppimist? 

Anna minna! See eriala on reaalsuses mitu korda huvitavam kui see veebist lugedes tundub. 

Mis on olnud kõige põnevam teadmine, mida oled sel erialal õppides saanud? 

Teadmine, et paljud teistest taevakehadest, näiteks asteroidid, võivad endis peita meie ühiskonna kasvuks tähtsaid algaineid ja komponente ning nende kaevandamine ei ole enam nii utoopilisena tunduv projekt.  

Kes Sinust pärast lõpetamist saab? 

Peale baka lõppu saab minust suure tõenäosusega magistrant, kuid pärast õpinguid, kes teab. Võibolla markšeider Eestis, mäeinsener Lõuna-Ameerikas või hoopis lõhkemeister Austraalias. 

Kas on midagi oma eriala tulevikus, mida pelgad? Miks? 

Ütlen ausalt, ei pelga. Pigem jälgin ja ootan huviga uue tehnoloogia arengut ning sellega kaasnevaid uusi võimalusi. 

Maapõueressursid, see on metallimaagid, ehitusmaavarad, maa-alune keskkond, millesse rajada tunneleid või hüdropumplaid, ning lisaks veel mõnedki maa-alused varad, mida me täna tarbime või tulevikus avastada võime. Ei ole kahtlust, et tegemist on tulevikuerialaga. Tehnoloogiate areng, sh taastuvenergeetika võidukäik, saab toimuda ainult siis, kui inimestel on piisvalt toormeid, et uusi tehnoloogiaid luua. Tutvu õppekavaga: www.taltech.ee/maapoueressursid

Laeb infot...