Tallinna Tehnikaülikool

4. – 6. oktoobrini Tallinnas peetav elektroonika- ja sardsüsteemide alane konverents BEC2022 katab enamiku teemadest, kus elektroonika mängib olulist rolli.

BEC on sündmus, kus nii kogenud uurijad kui ka doktorandid esitavad rahvusvahelisele kogukonnale värskemaid uurimistulemusi.

Juba 18. korda peetav Balti Elektroonika Konverents (BEC) on sündmus, kus nii kogenud uurijad kui ka doktorandid esitavad rahvusvahelisele kogukonnale värskemaid uurimistulemusi. Kuigi kokku saadakse vabamas õhkkonnas, annab autoriteetsele publikule esinemine noortele teadlastele hea kogemuse.

Ettekanded on jagatud nelja teema vahel: kommunikatsioon ja kognitiivsus; küberfüüsikalised- ja sardsüsteemid; energiamuundamine ja muundurid; elektroonsed seadmed ja signaalitöötlus. Esitatud artiklite autoreid on kokku 17 riigist ning uurimistööde tulemuste rahvusvaheline kvaliteet tagatakse valdkondliku rahvusvahelise organisatsiooni IEEE reeglistiku järgimise abil.

Tavapäraselt on BEC-il arvukalt esindatud Baltimaade teadlased, aga märgatav roll on ka Kesk-Euroopa ja Skandinaavia uurimisgruppide esindajatel. Mõned üksikud autorid pärinevad eksootilisematest maadest nagu India, Hiina, Pakistan, Egiptus ja Jaapan.

Tavapäraselt üle aasta peetavat konverentsi korraldavad koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut ja arvutisüsteemide instituut. Seda toetavad mitmed tuntud seadmeid ja komponente tootvad äriettevõtted nagu Rohde&Schwarz, Testhouse Nordic ja Lemona. Ainus Eesti elektroonika-alane konverents on Startup Estonia kaudu saanud tuge ka Euroopa Liidult.

1987. aastal käivitunud BEC konverentside sari, mille üks sihte on ka Eesti, Läti ja Leedu erialase koostöö süvendamine ja koostööpartnerite võrgu laiendamine, kannab Balti Elektroonika Konverentsi nime alates aastast 2006.

Laeb infot...