Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut sai 2,5 miljoni euro suuruse Horisont 2020 rahastuse kuueks aastaks uue põlvkonna fotovoltseadiste õppetooli loomiseks (ERA Chair of Emerging Next-Generation Photovoltaics, 5GSOLAR).

Edukas rahastuse taotleja vanemteadur Ilona Oja Acik sai maineka Euroopa Komisjoni investeeringu, et luua soodsad tingimused uue põlvkonna päikesepatareide väljatöötamisele.

„Uue põlvkonna fotovoltseadiste väljaarendamise suurim väljakutse on ühendada keskkonnasõbralikud materjalid ja kulutõhusad tehnoloogiad ning viia need sellisele väljatöötluse tasemeni, mis võimaldab valmistada kõrge efektiivsusega päikeseelemente,“ kinnitab Ilona Oja Acik.

Uudsed materjalid kujundatakse kasutamiseks poolläbipaistvates päikesepatareides näiteks elektrit tootvates akendes, samuti on need nurgakiviks kõrge kasuteguriga tandem-fotovoltstruktuuride väljaarendamisele ning toiteallikate loomiseks IoT lahendustele. Taolised seadised on kasutatavad nii ehitisintegreeritud kui ka seadisintegreeritud päikeseenergeetika lahendustes, mis on olulisemaid osi energiatõhusates hoonetes, nutikates linnades ja kogukondades.

ERA-Chairi projekt annab võimaluse uurimisrühma võimekuse täiendamiseks ja suurema arvu järeldoktorite ning doktorantide kaasamiseks teadustöösse.

Projekti eesmärk on täiendada olemasolevat uurimisrühma kõrgetasemelise tippspetsialistiga, tõsta rahvusvahelist nähtavust ja laiendada koostöövõrgustikku. Projekti pikaajaline eesmärk on suurendada teadus- ja arendustöö ning innovatsioonivõimekust, kaasata poliitikakujundajad ja ühiskond ning luua sild teadusuuringute ja tehnoloogiasiirde vahel.

Konkurss ERA-Chairi (Knowledge Developer and Manager) leidmiseks kuulutatakse välja lähikuudel ja väljavalitu liitub uurimisrühmaga järgmise, 2021. aasta alguses.

Teadustöö aluseks on materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi keemiliste kiletehnoloogiate teaduslabori senini läbiviidud teadustöö keskkonnasäästlike ja kulutõhusate tehnoloogiate ja uute materjalide väljatöötamisel. ERA-Chair’i projekt on välja kujunenud labori teadusprojektidest „Õhukesed kiled ja nanomaterjalid keemilistel vedeliksadestusmeetoditel uue põlvkonna fotovoltseadistele“ (juht prof. Malle Krunks, 2014-2019) ja „Antimon-kalkogeniid õhukesed kiled järgmise põlvkonna pool-läbipaistvatele päikeseelementidele kasutamiseks elektrit tootvates akendes“ (juht Ilona Oja Acik, 2020-2024) ning tippkeskuste TK114 ja TK141 projektidest.

ERA Chair (Euroopa teadusruumi õppetoolid) projektikonkursi eesmärk on aidata Euroopa Liidu ühtluspiirkondade (sh Eesti) ja äärealade ülikoolidel jt teadusasutustel märkimisväärselt tõsta oma konkurentsivõimet teadusrahastuse hankimisel väljapaistva teadlase juhtimisel. Kokku anti selles taotlusvoorus välja kokku 20 toetust. Ilona Oja Aciki taotlus oli üks neist 20-st.

Laeb infot...