Tallinna Tehnikaülikool

Mai lõpus avas tehnikaülikooli küberneetika instituut uuenenud füüsika õppelabori, kus katseseadmeid juhitakse, mõõtmisi tehakse ning andmeid töödeldakse nutiseadmete ja arvutite abil. 

Creating radio active radiation

Küberneetika instituudi direktori prof. Andrus Salupere sõnul on nutiseadmete ja IT rakenduste jõudmine igapäevaellu tekitanud tehnikaülikooli tudengites õigustatud ootuse, et ka klassikaline füüsikaõpe oleks vähemalt osaliseltki nutiseadmete põhine, kuid kuni viimase ajani vaatas füüsika õppelaboritest vastu eelmise sajandi reaalsus.

Tänu Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava tegevuse ASTRA raames Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) füüsika õppelaborite kaasajastamiseks eraldatud 157 500 eurosele toetusele on nüüd toimunud hüpe 21. sajandi tasemele. Hangiti üle viiesaja nimetuse erinevaid vahendeid, seadmeid ja tarkvara. Eesmärgiks oli soetada erinevaid kaasaegseid andureid, sensoreid, liideseid ja seadmeid, kus infovahetus toimuks peamiselt juhtmevabalt. Kasutusele on võetud ühtne laboritarkvara, mille iga tudeng saab installeerida ka oma isiklikku arvutisse või nutiseadmesse. Eksperimentide juhtimiseks on õppelaborite töökohad varustatud puutetundliku ekraaniga arvutitega.

Füüsika osakonna juhataja prof. Jaan Kalda ütles kokkuvõtteks: „Minule teadaolevalt on meie ülikooli füüsika õppelabor kõige moodsam Põhjamaade regioonis. Järgmise sammuna on meil käimas projekt TalTechRemoteLab, mille eesmärgiks on võimaldada osade katsete sooritamist üle interneti suvalisel ajal ja suvalisest internetiühendusega geograafilisest punktist.“

TalTechi füüsikud on avatud koostööle ja kutsuvad huvilisi kasutama uusi laboreid koolitusteks ja täiendõppeks.

Lisainfo
professor Jaan Kalda, TalTechi füüsika osakond, jaan.kalda@taltech.ee, tel 620 3001

Fotol on radioaktiivse kiirguse visualiseerimine udukambri abil.

Laeb infot...