Tallinna Tehnikaülikool

23.-25. septembril 2020 toimub TalTech Mektorys (3.1) ICL rahvusvaheline konverents "Educating Engineers for Future Industrial Revolutions", mida korraldab Eesti inseneripedagoogika keskus. Artiklid on tsiteeritavad SCOPUSes. Abstraktide esitamise tähtaeg on 27. märts 2020.

2020 aasta 23.-25. septembril toimub Mektorys ICL/IGIP2020 rahvusvaheline teaduskonverents "Educating Engineers for Future Industrial Revolutionshttp://icl-conference.org/current/cfp_ICL.php 

Oleme alustanud ettevalmistustega abstraktide kogumiseks, vormistusnõuded ilmuvad peagi ka konverentsi kodulehele. Abstraktide esitamise tähtaeg on 27.03.2020.

Tegemist on ETISe 3.1 klassifikaatoriga teaduskonverentsiga, mille artiklid on tsiteeritavad andmebaasides ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink.

Teaduskonverents loob rahvusvahelise foorumi akadeemiliste õppejõudude, teadlaste, tööstusinseneride ja õpetajate koostööks. Konverentsi eesmärkideks on õpetamise ja õppimise kvaliteedi parendamine (tehnika)ülikoolides, õpetamise ja õppimise kaasajastamine, parimate praktikate jagamine ning koostöise ja interaktiivse õppimise toestamine.

Tegemist on suurima insenerivaldkonna õpetamise ja õppimise alase rahvusvahelise teaduskonverentsiga, mis seni Eestis toimunud on. Oodata on vähemalt 300 osalejat maailma erinevatest tehnikaülikoolidest ning rahvusvahelistest inseneriorganistasioonidest.

Konverentsile on oodatud kõik TalTechi õppejõud ja doktorandid.

Laeb infot...