Tallinna Tehnikaülikool

Ilmunud on 2020. a teaduse elutööpreemia pälvinud akadeemik Jüri Engelbrechti ja tippjuhist majanduseksperdi Robert Kiti raamat „Komplekssüsteemid ehk Tervik on suurem kui osade summa“. Raamat avab ukse komplekssüsteemide põnevasse maailma.

Komplekssüsteemid raamatu kaas

Maailm on keeruline süsteem, ükskõik milline on meie vaatenurk – vaatame siis looduse imelisi kooslusi, inimühiskonda oma lugematute tavade, reeglite ja tegevustega või hoopis mõttelugu ning teadvuse arengujooni inimajaloo koidikust tänaseni. 20. sajandi keskpaiku hakkas selliste süsteemidega seotud küsimustega tegelema uus teadusharu, mida võib iseloomustada üldnimega „komplekssüsteemid”.

Komplekssüsteemi põhimõte on iseenesest lihtne. Nagu näiteks maailm, on komplekssüsteemi kõik osad omavahel seotud. Osade seosed ei ole kunagi lihtsad ning nende koosmõjust sünnib midagi enneolematut. Uue kvaliteedi kohta tuleb aga sageli tunnistada, et selle teket ei ole olnud võimalik ette näha.

Raamat viib lugeja valgustatud teerajale hämarasse maailma, kus autorid avavad mitmekihilisi seoseid looduse ja inimsuhete vahel. Raamatu peatükid käsitlevad nii füüsikalisi kui ka sotsiaalseid komplekssüsteeme, tutvustavad paljude valdkondade põhimõisteid ja rakendusi (majanduses, hariduses, juhtimises, teaduses ja tehnoloogias) ning kirjeldavad lühidalt komplekssüsteeme puudutavate arusaamadega seotud filosoofilisi probleeme.

2020. aastal teaduse populariseerimise elutööpreemia pälvinud Jüri Engelbrecht (1939) on Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, Eesti Teaduste Akadeemia liige ja selle endine president. Tunnustatud teadlasena on ta olnud tegus kogu Euroopa teadusmaastikul, ta on mitmekordne Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat, mitme välisriigi ja rahvusvahelise teaduste akadeemia liige ning teenetemärgi kavaler. Tema sulest on ilmunud hulgaliselt esseid ja kirjutisi Eesti ühiskonna teemadel.

Robert Kitt (1977) on pikaajalise kogemusega tippjuht ja majandusekspert. Ta on olnud Tallinna Tehnikaülikooli teadur ning õppejõud ja esimene doktorikraadiga pangajuht Eestis. Kitt on osalenud mitme ettevõtte, erialaliidu ning ühiskondliku organisatsiooni juhtimises ning kuulunud presidendi mõttekotta. Kitt on kirjutanud esseid ja ühiskonnateemalisi artikleid, 2017. aastal nimetati ta Põhjamaade kümne vastutustundlikuma liidri hulka.

Mõlemad autorid on varem käsitlenud komplekssüsteemide valdkonna probleeme mitmetes esseedes ning kirjutanud tõlketeostele ees- või saatesõnu. Käesolev raamat on Jüri Engelbrechti ja Robert Kiti esimene ühine teos komplekssüsteemide kõikehõlmaval ja põneval teemal. Vaatamata sellele, et jutt on teadusharust, on see lihtsalt ja arusaadavalt kirjutatud teos jõukohane lugemisvara ka eelteadmisteta lugejale.

192 lk kõvas köites raamatu on toimetanud Mart Orav ja kujundanud Villu Koskaru, väljaandja on Postimehe kirjastus.

Laeb infot...