Tallinna Tehnikaülikool

Täna, 8. märtsil ilmus ajakirja Meremees kahekümne viies tasuta veebinumber.

Ajakirja Meremees kevadnumbrist saab lugeda:

Kvartaliajakirja Meremees kaanefoto on pensionieani töötavast jäämurdjast „Tarmo“ – tänavu 60-aastaseks saav laev tähistab tänavu detsembris ühtlasi poolt eluiga Eesti lipu all.

Meremees esikaas 2023 1-4 (319)

Ajakiri annab ülevaate Tallinna kesklinnas asuvast Kaitseministeeriumi küberkaitsekeskusest CR14 ning et sealgi on samalaadne laevamatkur kui Eesti Mereakadeemias. Akadeemia pakub alates sügisest aga uut merenduse digieriala.
Meretuuleparkide käekäigust on ülevaade viimase 6 kuu kohta. Kuigi valimised on juba möödas, tuletab ajakiri meelde, milliseid merendusprobleeme käsitlesid erakondade valimisprogrammid ja mida möödunud nelja aastaga ära jõuti teha. Ülevaade on ka meremajanduse seisundit kirjeldavast ja tulevikusuundi näitavast arengukavast aastani 2035, mis valmis aastavahetuse eel. Aasta algul Tartu rahu aastapäeval vormistati piirivalvelaevade üleandmine mereväele ja heisati neljal laeval pidulikult mereväe lipp.
Meremeeste seiklusi esindab seekord Punases meres oma laevas juhtunud õnnetust kirjeldav ja analüüsiv külmutusmehaanik Rein Albri – õppejõuna on tal sel kombel näiteid tuua omagi praktikast. Vaheldusrikast meremehepõlve kirjeldab Eesti Mereakadeemia mehaanikamajas selle loomisest peale laborandina töötav Tõnis Keridan. Mis tundeid tõi kaasa Mariehamni-Kapellskäri liinilt lahkunud truu tööhobune „Rosella“, kirjeldavad rootsi ajakirjanikud, lisatud on „Rosella“ lahkumise seos Eestiga.
Jaanuaris 50. aastapäeva tähistanud merekeele nõukoja juubelikroonikale lisaks tutvustab Euroopa Komisjoni tõlkijate igapäevatööd ja nõukoja rolli selles keelenõunik Elis Paemurd.
Pikemalt on juttu „Estonia“ esialgse hindamise vahearuandest ja mereuuringute korralduslikust poolest kuni selleni, kuidas Ohutusjuurdluse Keskus sobib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi struktuuri.
Lisaks lühiuudistele saab lugeda, mille poolest „MyStar“ erineb referentslaevast „Megastar“. Samuti uurimusest, mis tõendab, et kalatooteid saab valmistada ka veerandi võrra vähema soolaga.

Meremehe kevadnumbri lood on järgmised:

 • Tallinnast Käru kaudu Koplisse
 • Uus ingliskeelne magistriõppekava
 • Ainulaadne küberkaitsekeskus CR14
 • NATO peab kaitsma oma laevastikku küberrünnakute eest
 • Õnnetus ei hüüa tulles
 • Jaht „Rosella“ meenetele
 • Merekeele nõukoda pidas juubelit
 • Merekeelt on ministrilgi vaja
 • Hea oskuskeel on valdkonna kvaliteedimärk
 • Kuidas väljuda nõiaringist
 • Kalatoodetesse veerandi võrra vähem soola
 • Viking Line’i külm dušš kosutab Eckeröt
 • Mis tuuled puhuvad Eesti meretuuleparkides
 • Merendus valimisprogrammides
 • Sinise kaanega valge vision
 • Tutvustati „Estonia“ vahearuannet
 • Struktuuriüksus – sõltuv või omapead
 • Merendusuudised
 • In memoriam – Kalju Täht
 • Kindral läks mereväkke
 • Oh, My Star – „Megastari“ referentslaev
 • „Tarmo“ saab 60-aastaseks

Laeb infot...