Tallinna Tehnikaülikool

Täna, 7. juunil ilmus ajakirja Meremees kahekümne kuues tasuta veebinumber.

Ajakirja Meremees suvenumbrist saab lugeda:

Kvartaliajakirja Meremees kaanefotol on lootsikaater.

Meremees esikaas 2023 2-4 (320)

1. juulil stardib Riigilaevastik ning likvideeritakse AS Eesti Loots, mille töötajad ja laevad lähevad üle Riigilaevastikku. Sinna viiakse üle ka jäämurdja „Tarmo“ koos muude Transpordiameti laevadega, Politsei- ja Piirivalveameti mitmesugused veesõidukid, samuti Keskkonnaameti ja Päästeameti omad. Valitsuse koalitsioonilepingu tutvustuse kohaselt pole merendusele üleliia tähelepanu pööratud.

Meretuuleparkides kasutatavaist laevadest annab ülevaate mitmel avamerelaeval mehaanikuna töötanud Raimo Laos. Merekeele nõukojal oli taas vaja leida eestikeelsed vasted ingliskeelsetele väljenditele ja lühenditele, mida tuulepargiäris kasutatakse.

Sügisest hakkavad mereharidust mitmekesistama kaks uut õppekava Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis: meretehnika magistriõpe ja sinimajanduse bakalaureuseõpe. Kuidas õpitakse veeteede eriala, selgitab tänavu Eesti Mereakadeemia parimaks õppejõuks valitud Nelly Oldekop. Eesti Meremuuseumi üliõpilastööde konkursi võitja Ander Asberg Kaitseväe Akadeemiast tutvustab oma lõputööd sõjaeelsete merinoorkotkaste tegevusest.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud uuringu Eesti laevanduse konkurentsivõimest tegi Norra analüütikaettevõte Menon Economics. Eesti Mereakadeemias tehtud uuringut kilu ja räime väärindamisvõimalustest tutvustab vanemteadur Loreida Timberg. Eesti Kalurite Liidu juhatuse liige Mart Undrest selgitab, millised administratiivsed piirangud on kalalaevastikul.

Reisilaevadest lahkus Läänemerelt „Star“, millest põhimõtteliselt teistsuguse laevatüübina algas kiirlaevade väljakonkureerimine Tallinna-Helsingi liinilt, milleks kulus veidi üle aasta. Kahjuks on aga märtsis sulgunud nii nende laevade kui ka reederite minevikku ja olevikku valgustanud hinnatud veebiandmebaas Fakta om fartyg.

Oma tähelepanekuist „Estonia“ visiiri purunemise kohta kirjutab insener Raul Ernes. Märtsis möödus 75 aastat auriku „Liina“ hukust, aga nõukogude ajal ajakirjandus laevahukkudest ei kirjutanud.

Valmis kauaoodatud suurteose „Eesti merenduse ajalugu“ esimene köide ja tagakaanel on järjekordne meremark.

Meremehe suvenumbri lood on järgmised:

 • Avamerelaevade fänn Raimo Laos
 • Veelkord tuulepargilaevade nimetustest
 • Aasta parim õppejõud Nelly Oldekop
 • Kuressaares avatakse kaks uut merelist õppekava
 • Eesti auriku „Liina“ hukk
 • Rootsi kuningapaar mälestusmärgi juures
 • Mere ja isamaa pojad – merinoorkotkad 1940. aastani
 • Kilu ja räim tasub väärindamist
 • Administratiivsed piirangud takistavad Eesti kalalaevastiku arengut
 • Eesti laevanduse konkurentsivõimest - vaade väljast
 • Kullakaevandus sai lõpu
 • Väärt allikas on sulgunud
 • Lahkus kiirlaevad välja konkureerinud „Star“
 • Riigilaevastik stardipakul
 • Parvlaeva „Estonia“ visiiri purunemisest
 • Merendusuudised
 • Merendus koalitsioonilepingus
 • „Eesti merenduse ajalugu I“ valmis
 • Hansa kaubalaeva vrakk margil

Laeb infot...