Tallinna Tehnikaülikool

Täna, 14. detsembril ilmus ajakirja Meremees kahekümne neljas tasuta veebinumber.

Ajakirja Meremees talvenumbris

Kvartaliajakirja Meremees kaanefoto on Tallinki uue kiire parvlaeva pidulikust saabumisest – „MyStar“ jõudis Vanasadamasse just enne ajakirja trükkiminekut.

Meremees esikaas 2022 4-4 (318)


Ajakiri teeb ülevaate rahvusvahelisest laevanduskonverentsist „Roheinnovatsioon merenduses“, millel pea ükski esineja ei saanud mööda probleemist, et rohelist mõtteviisi justkui on, aga keegi ei tea veel, missugune on see tuleviku laevakütus, millele sobiv tehnoloogia tuleks kasutusele võtta ja kasutajaid peaks juba õpetama. Lugeda on ka ÜRO merevedude tänavuse aruande kokkuvõte.
Uut laevaremondi võimalust tutvustab Martin Kuusiku kirjeldus ujuvdoki toomisest ja paigutamisest Pärnusse.
Meremeeste seiklustest jutustavad teenekas vanemmehaanik ja Eesti Mereakadeemia õppejõud Jüri Kask, laevaehituse võimalikkusest karantiiniaegses Hiinas vanemmehaanik Siim Tuur ja mereväelaevade eripärast vanemmehaanik Allan Ojasu.
Eesti Meremuuseumi allveearheoloogia uuringutest teeb kokkuvõtte Priit Lätti. Meremuuseumi ja Polaarklubi korraldatud 2019. aasta polaarviktoriini võitjad said pandeemiapiirangute tõttu alles tänavu neile lubatud preemiareisile Arktikasse, ent nüüd juba üliõpilastena oskasid ehk pareminigi nähtut talletada.
Meretuuleparkides kasutatavaist laevadest oli ülevaade eelmises Meremehes. Merekeele nõukoda püüdis neile sobivaid eestikeelseid nimetusi leida ja Jüri Kask pani tulemused kirja. Rein Albri kirjeldab, milline on kapteni roll laevapere psüühilise heaolu tagamisel.
Lisaks lühiuudistele saab lugeda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meremajandusosakonna juhataja Jaak Viilipuse selgitusi uue jäämurdja telllimise eeltööde kohta.
Reet Naber tutvustab pagulaslaeva „Helene“ lugu ja Kõigustes laevale püstitatud mälestusmärki. Merendusajalugu puudutab ka vastukaja „Galaxy“ lahkumisele Turu-Stockholmi liinilt.
Tagakaanel on, nagu sageli tavaks, Roman Matkiewiczi meremark. Seekordsel margil on Narva-Jõesuu tuletorn.

Meremehe talvenumbri lood on järgmised:

 • Laevaehitus Hiina moodi
 • Vanemmehaanikuna sõjalaeval
 • Kapten laevas, jumal taevas 
 • Kui midagi armsat kaob
 • Merearheoloogide suvi: purjelaevadest lennukiteni
 • Tuulepargilaevadele otsiti häid nimetusi
 • Eestisse saabus uus ujuvdokk
 • Pingviinid ja kaelkirjakud lahkusid liinilt
 • Ühe epohhi lõpp
 • Põhiprobleem on tulevikukütused
 • ÜRO meretranspordi raport 2022
 • Kaptenite dünastia ainus mehaanik 
 • Habras maailm ülalpool polaarjoont 
 • Merendusuudised
 • Uut jäämurdjat niipea ei tule
 • Mastid mäletavad
 • Narva-Jõesuu tuletorn margil

Laeb infot...