Tallinna Tehnikaülikool

Eesti digiriigi ning IT hariduse arengus algas 20 aastat tagasi uus ajajärk, kui Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) asutajaliikmete koostöös loodi IT Kolledž eesmärgiga ette valmistada IT-spetsialiste vastuseks ühiskonna ja tööstuse üha suurenevale nõudlusele.

IT Kolleži õppehoone

IT Kolledži sünd ideest teostuseni oli kiire. Kui 3. juunil 1999. aastal toimus Tallinnas Sonera OY aastakonverents, siis nii ettekannetest kui ka ümarlauast, mida juhatas toonane Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo, koorus välja, et IT-alast rakenduslikku kõrgharidust andvat õppeasutust on vabariiki hädasti vaja ning suuremad telekommunikatsiooni- ja arvutifirmad on valmis riigile selle loomisel appi tulema. Mitmete arutelude ja ettepanekute tulemusel haridusasutuste ja ettevõtete esindajate vahel lepiti kokku finantstoetuste suurus ning 17. mail sai IT Kolledž haridusministeeriumilt koolitusloa. 

IT Kolledži esimese rektori ning praeguse direktori Kalle Tammemäe sõnul on kolledž tänaseks ligi kolm aastat olnud TalTech IT-teaduskonna õppeüksus, mille kaugemaks eesmärgiks on kujuneda Eesti ja lähimaade parimaks bakalaureuse taseme õppekeskuseks. „Oleme tänaseks teaduskonnaga täies mahus integreeritud ning valmistame tihedas koostöös ette uut põlvkonda ettevõtlikke IT tippspetsialiste, süsteemide arendajaid ja uute IT-lahenduste leiutajaid,“ ütles Tammemäe. Tema hinnangul on kolledži tugevuseks rakendusliku suunaga IT bakalaureuseõppekavad ning kolledži õppehoones toimub õppetöö ka kahel magistriõppekaval – „IT süsteemide analüüs ja kavandamine“ ning ettevõtete juhtide seas väga populaarne üheaastane magistriprogramm „Digimuutused ettevõttes“. 

Mullu Aasta Õppejõuks valitud kolledži õppejõud Kaido Kikkase jaoks on IT Kolledž nagu Egiptuse püramiid. „Aeg on seda üksjagu närinud, kuid kõigest hoolimata näeb veel täitsa asine välja ning tõelised huvilised soovivad sellest osa saada,“ leidis Kikkas. IT Kolledži fenomen seisnes Kikkase hinnangul tema positiivselt segases vaimus või selles, et küllaltki hästi suudeti kultiveerida klassikalisele MIT ja Stanfordi häkkerikultuurile omast "mänglevaks tarkuseks" (playful cleverness) kutsutud ellusuhtumist. Kolledži tugevuseks oli ka õppejõudude valik - lisaks pühendunud koosseisulisele tuumikule kaasati suurt hulka külalisõppejõude. “Mõned neist olid teistest ülikoolidest, kuid enamik otse "päriselust" ehk eri asutuste ja ettevõtete spetsialistid. See aitas hoida nö jalgu maast lahti kerkimast,” rääkis tudengite seas hinnatud õppejõud. 

Ta lisas, et kõik see on kandunud edasi ka IT ettevõtetesse ning riigi loodud e-lahendustesse. „Meie riik on suutnud luua toimivaid e-lahendusi, kuid nende hoidmiseks ja arendamiseks on jätkuvalt vaja haritud IT-spetsialiste, kellel on piisavalt tehnilisi oskuseid kui ka suutlikkust mõelda laiemalt kui projektiülesanded eeldavad,“ märkis Kaido Kikkas.

IT Kolledži vilistlase ja ettevõtte Testlio asutaja Kristel Kruustüki jaoks tähendas IT Kolledžisse õppima asumine suuri elumuutusi. “Mul on sellest ajast ainult eredad mälestused, kuna see oli aeg, kui võtsin julguse kätte ja õppisin midagi täiesti uut alal, kuhu tüdrukuid veel väga ei sattunud,” rääkis 2008. aastal IT-süsteemide arendust õppima asunud tehnoloogiaettevõtte omanik. See oli kool, mis mõjutas tema kogu järgnevat elu, kuna seal kohtas ta oma praegust abikaasat Marko Kruustüki, kellega koos asutati Testlio.


IT Kolledži esimese, 2000. aasta tähtsündmused

 • 2. veebruaril arutati EITSA põhikirja asutajate töökoosolekul Haridusministeeriumis.
 • 14. märtsil eraldas valitsus 6 miljonit krooni IT Kolledži käivitamiseks ja andis hoonestusõiguse lepingu õppehoone tarvis Rävala puiestee 14 kinnistule/hoonele.
 • 28. märtsil sõlmiti tööleping EITSA juhatuse liikme, IT Kolledži rektori Kalle Tammemäega.
 • 29. märtsil sõlmiti Haridusministeeriumis notariaalne leping sihtasutuse Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus asutamiseks. Sihtasutuse asutasid Haridusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, AS Eesti Telekom ja MTÜ Eesti Arvutifirmade Assotsiatsioon.
 • 6. aprillil toimus EITSA nõukogu esimene koosolek.
 • 11. aprillil kuulutas Haridusministeerium välja konkursi IT Kolledžile õppejõudude leidmiseks.
 • 2. mail võttis EITSA nõukogu vastu otsuse IT Kolledži loomiseks ja kinnitas kolledži põhikirja.
 • 17. mail sai IT Kolledž Haridusministeeriumilt koolitusloa – IT Kolledži sünnipäev.
 • 24. mail eraldas Rootsi Kuningriik IT Kolledži loomiseks, sh. õppehoone renoveerimiseks 5 miljonit krooni.
 • 12. juunil toimus IT Kolledži esimene infopäev, huvilisi ligi 300.
 • 27. juunil algas dokumentide vastuvõtt IT Kolledžisse.
 • 11. juulil asutas Avatud Eesti Fond IT Kolledži tudengitele stipendiumifondi.
 • 30. augustiks oli stipendiumifondi laekunud raha 26 stipendiumi eraldamiseks.
 • 1. septembril toimus avaaktus.
 • 13. detsembril alustas IT Kolledž avalike loengute sarjaga.

1. augustil 2017 ühinesid Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž (IT Kolledž), mille järgselt kuulub IT Kolledž keskse akadeemilise ja administratiivse üksusena TalTechi infotehnoloogia teaduskonna koosseisu ja kannab nime TalTech IT Kolledž. Tänaseks on IT Kolledži õppekavad lõpetanud 1245 vilistlast.

2019. aasta sügisel alustas TalTechi IT-teaduskonna bakalaureuse astmes õpinguid rekordiliselt 535 tudengit ning kokku esimeses ja teises astmes ligi 1000 uut tudengit. Analoogiliselt rekordilised on ka lõpetajate arvud. 2019. aasta kevadel said diplomid 270 magistri- ning 272 bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse lõpetajat, mis on kõigi aegade parim tulemus. See tähendab, et kaks igast kolmest Eesti IT-talendist tuleb Tallinna Tehnikaülikoolist. 

Laeb infot...