Tallinna Tehnikaülikool

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas allkirjastas Inseneriakadeemia ellukutsumise toetuse tingimused. Eesti riigi, erinevate õppeasutuste ja tööandjate koostööplatvormi ehk Inseneriakadeemia eelarve aastateks 2023-2029 on üle 21 miljoni euro, millest suurem osa eraldatakse Tallinna Tehnikaülikoolile. Kõrgkoolidest kuuluvad Inseneriakadeemiasse veel Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ning Eesti Lennuakadeemia. Hilisemas etapis liituvad Inseneriakadeemia tegevustega ka kutseõppeasutused.

Insenerikool

„Oleme Inseneriakadeemia meetmega aktiivselt tegelenud üle 2,5 aasta. Tunnen seetõttu suurt heameelt, aga ka kergendust, et lõpuks on meetme käivitamisel pikk samm edasi astutud,“ lausus Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll. „Soovin siinkohal tänada neid, kes ülikooli poolt märkimisväärseima panuse andsid: Hanno Tomberg, Fjodor Sergejev, Ivar Annus, Kristo Karjust, Betra Leesment, Terje Haidak, Laur Lemendik. Aga panustajaid on olnud palju-palju rohkem.“

TalTechi peamised sihid Inseneriakadeemia raames on suurendada üliõpilaste vastuvõttu insenerierialadel, tõsta õppekvaliteeti, vähendada väljalangevust ning kasvatada lõpetajate arvu. Välja on valitud fookusõppekavad, mida kavatsetakse oluliselt kaasajastada ja töömaailma vajadustega paremini vastavusse viia. Senisest laiemalt plaanitakse rakendada projekti- ja probleemõpet, aga tihendada ka koostööd valdkonna tööandjatega.

Tudengite katkestamise vältimiseks suurendatakse individuaalse toe pakkumist, mh mentorite süsteemi rakendamisega ning luuakse reaalainetes lisaõppe võimalusi. „Peame oluliseks õppejõudude professionaalset arengut ja soovime senisest suuremat tähelepanu pöörata alustavate õppejõudude toetamisele,“ lausus Hendrik Voll.

Ülikooli tudengid pole aga Inseneriakadeemia ainus sihtrühm. Suurendamaks tüdrukute huvi tehnoloogia vastu loob TalTech koos HK Unicorn Squadiga gümnaasiumiastmele mõeldud kursused. 2026. aastaks soovitakse kaasata üle Eesti 1000 neidu. Lisaks toetab programm TalTechi Noore Inseneri Programmi, kus igal aastal saab süvendatult tehnoloogiaharidust rohkem kui 60 noort. Tulekul on ka e-kursused koolide valikainetena.

Lisaks Inseneriakadeemiale rahastatakse 9. novembril kinnitatud toetuse andmise tingimustega juba varem ellu kutsutud IT Akadeemiat rohkem kui 12 miljoni euro ulatuses. Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Laeb infot...