Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledžis toimus 27. veebruaril traditsiooniline inseneripäev, kus osales seitse kolledži ja üks Kohtla-Järve Gümnaasiumi võistkond.

Inseneripäeval võisteldi meeskonnamängus ja rühmatööna loodi visioon tuleviku kolledžist ja gümnaasiumist. Osalejad fantaseerisid ja pakkusid tulevikuks välja automatiseeritud kooli kohviku, nutikaid õppeklasse ja õpetamist onlines. Kõige julgem idee soovis näha, et õppija peas oleks kiip, mis mõttejõul otse Moodle-keskkonnaga ühilduks.

Meeskonnamängus lahendati erinevaid automaatika, energeetika ja loogikaülesandeid. Kõige keerulisemad oli nuputamisülesanded. Näiteks tuli ära arvata, milline kahest lõigust on pikem, kuigi reaalselt olid lõigud ühepikkused.
“Üllatas, et gümnaasiumõpilaste teadmised füüsikas on väga head ning kõik füüsika ülesanded oli lahendatud õigesti. Inseneripäeva kõik võistkonnad töötasid väga üksmeelselt ning ülesannete õigete lahenduste vastu tunti suurt huvi,“ kiitis osalejaid Virumaa kolledži lektor ja programmijuht Veroonika Shirokova.

Inseneripäeva esikoht läks jagamisele TalTech Virumaa kolledži ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi võistkonna vahel. Võidukas kolledži meeskond sai endale eriauhinnaks konkursita praktikakoha Eesti Energias. Ettevõtte kingituse sai ka Kohtla-Järve Gümnaasiumi meeskond.

Inseneripäeva korraldati Virumaa kolledžis neljandat korda. Ürituse läbiviimist finantseeriti Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt tegevuse "Teaduse populariseerimise" alategevuse "Teeme+" projekti "Teadus - see on lahe!" raames.

Lisainfo: Anna Kaljusaar, anna.kaljusaar@taltech.ee

Laeb infot...