Tallinna Tehnikaülikool

28. veebruaril 2019 toimus TalTech Virumaa kolledžis traditsiooniline Inseneripäev, et tõestada taaskord - inseneriamet on täis väljakutseid ning annab laialdased karjäärivõimalused.

Inseneripäev algas Eesti Energia AS välise järelkasvu programmi juhi Natalja Horohordina sõnavõtuga, kes rääkis üliõpilastele praktikavõimalustest ettevõttes.

Inseneripäeval viidi läbi põnevad võistlused, mis oli sel aastal pühendatud energiale ja selle säästmisele. Pärast viktoriiniküsimustele vastamist, pidi iga meeskond rakendama oma teadmisi ja fantaasiat elektriskeemi koostamiseks, kasutades olemasolevaid seadmeid ja vahendeid ning viima läbi mõõtmised.

Parimad meeskonnad said nutikad ja väärtuslikud auhinnad. Esimese koha võitjad said eriauhinna ka Eesti Energia AS poolt - iga meeskonnaliige sai võimaluse läbida praktika Eesti Energia ettevõtetes ilma konkursita. TalTech Virumaa kolledž tänab Eesti Energia AS-i koostöö ja toetuse eest tehnikaerialade populariseerimisel noorte seas.

Inseneripäeva läbiviimist finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt tegevuse "Teaduse populariseerimise" alategevuse "Teeme+" projektist "Teadus – see on lahe".

Laeb infot...