Tallinna Tehnikaülikool

8. augusti õhtul toimus Saaremaal, Kuressaares Thule kojas Õhtuülikool, kus lühiloengutega astusid üles 13 oma valdkonna spetsialisti, loenguid sai kuulata 15 erineval põneval bio- ja tehnosfääri teemadel. 

Õhtuülikool äratas Saaremaa inimestes suurt uudishimu – kuulama oli tulnud üle 80 huvilise, kes 5 tundi kestnud pika ja infot tulvil loengute maratoni vapralt vastu pidasid. 

Õhtuülikooli raames sai kuulata loenguid väga erinevatel teemadel: räägiti nii inimese, mere, hoonete, atmosfääri kui ka kogu universumi tervisest; räägiti geenidest, geenidoonorlusest, antiainest, röntgenvabast tomograafiast aga ka tuuleenergiast, erinevatest materjalidest, meriskorpionitest, kiirendifüüsikast ning arutleti teemal, kuidas näha nähtamatut. Teemad olid põnevad, mida tõestasid tõelist püsivust üles näidanud kuulajad, kes jaksasid pika õhtu ilma suuremate pausideta vastu pidada. 

Insener_Õhtuülikool Kuressaares


Loengutega esinesid Kuressaare Haigla peaarst Edward Laane, geeniteadlane ja hobi-paleontoloog Erik Abner, füüsik ja ettevõtja Andi Hektor, geneetik Natalia Pervjakova, CERN projektijuht Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest Robert Aare, Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen ja materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin ning Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor Ivo Palu, vanemteadur Taavi Liblik, doktorant-nooremteadur Helena Kuivjõgi, praktik-professor Sergei Nazarenko, inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev ning Kuressaare kolledži direktor Merit Kindsigo.

Õhtuülikooli ettekannetega on võimalik tutvuda ka neil, kes kohapeale ei jõudnud. Loengute slaidid on kättesaadavad Õhtuülikooli sündmuse lehel. 

Õhtuülikool toimus Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ja Kuressaare kolledži eestvedamisel, Saaremaa Arenduskeskuse ja Saaremaa valla toetusel ning oli ellu kutsutud CERN Balti Grupi kõrge energia füüsika ja kiirenditehnoloogiate suvekooli paralleelsündmusena. Õhtuülikooli eesmärgiks oli tuua Saaremaa elanikele ja külastajatele lähemale teadlaste ja teadusmeelsete inimeste uurimistööd ning anda lihtsas keeles ülevaade keerukatest tehnoloogilistest ettevõtmistest nii inimese kui ka keskkonna tervisliku seisundi kirjeldamiseks ja parandamiseks.

Laeb infot...