Tallinna Tehnikaülikool

Igal aastal 26. aprillil tähistatakse ülemaailmset intellektuaalomandi päeva, et saada rohkem teavet  intellektuaalomandi õiguste rolli kohta, kuidas  see mõjutab innovatsiooni ja loovust.

Igal aastal toimub see ülemaailmne üritus erineva juhtlause all. Seekord antakse võimalus avaldada mõtteid seoses väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) ideede kaitsmise ja turule viimisega ehk teisisõnu, kuidas mõjutab ettevõtte intellektuaalomand turgu.

Ajal, mil majanduse taastamise kohustus on väga tähtis, on Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) otsustanud 2021. aasta ülemaailmse intellektuaalomandi päeva valguses erilise tähelepanu alla tuua VKEde kriitilise rolli majanduses ning juhtida tähelepanu sellele, kuidas saaks kasutada intellektuaalomandi õigusi tugevamate, konkurentsivõimelisemate ja vastupidavamate ettevõtete loomiseks.

Iga ettevõtte loomine saab alguse ideest. Miljonid VKEd, kes tegutsevad iga päev kogu maailmas, on saanud alguse ideest, mis võttis esialgse kuju kellegi mõtetes ja alles seejärel jõudis turule. Kui seda ideed arendatakse ja rikastatakse leidlikkusega, siis saab ideest oskusteave (know-how), mis võib tulevikus oluliselt mõjutada ettevõtte arengut, majanduslikku seisu ja inimeste edukust.

Loomemõtteid kogu maailmas, st ideid kunstist tehisintellektini, moest põllumajanduseni, taastuvenergiast jaemüügini, televisioonist turismini, virtuaalreaalsusest videomängudeni pakuvad andekad arhitektid, kunstnikud, käsitöölised, disainerid, insenerid, ettevõtjad ja teadlased iga päev. Need ideed tuleb ellu viia ja neile taotleda õiguslik kaitse, et ideed muutuksid ettevõtte immateriaalseks varaks, mis võimaldab ettevõttel saada konkurentsivõimeliseks turuliidriks. Mõned neist ideedest muutuvad nõutavateks toodeteks ja teenusteks, mida soovitakse osta. Teised paraku ei jõua kunagi turule. Teekond turule võib olla ohtlik ja riskantne, kuid keskendudes intellektuaalomandi õiguskaitsele, saavad ettevõtted ennetada, navigeerida ja paremini hallata paljusid keerdkäike, mis sillutavad neile teed turgudele.

VKEd on majanduse selgroog. Nad tarnivad meile vajalikke kaupu ja teenuseid iga päev, nad teevad läbimurdelisi uuendusi ja inspireerivaid loominguid ning loovad uusi töökohti ning mõnedest saavad kindlasti homse maailma juhtivad ettevõtted. VKEd moodustavad umbes 90 protsenti maailma ettevõtetest, annavad tööd umbes 50 protsendile kogu maailma tööjõust ja teenivad paljudes tärkava majandusega riikides kuni 40 protsenti rahvamajanduse sissetulekust. Seega on VKEdel täita väga tähtis roll ühiskonna arengus. Igaüks neist on saanud alguse ideest ning ettevõtlikult ja leidlikult ühinenud sellega, et luua toode või teenus, mida tarbijad soovivad. Igaüks neist saab kasutada intellektuaalomandi õigusi oma ettevõtte varade kaitsmiseks ja väärtuse loomiseks. Kahjuks paljud lihtsalt ei tea, et neil on olemas intellektuaalne vara või et sellel on ka väärtus. See tähendab, et paljud jätavad kasutamata võimalused oma majandusliku seisu parandamiseks ja tulemuste kasvuks. Uuringud näitavad, et kui ettevõtted on oma intellektuaalomandi varaga mõistlikud ja kui nad omandavad ning haldavad intellektuaalomandi õigusi, siis saavad nad palju paremini hakkama.

Kui olete intellektuaalomandi maailmas uus ja ei ole kursis nende õiguskaitse mehhanismidega, siis on ülemaailmne intellektuaalomandi päev 2021 võimalus teada saada, kuidas intellektuaalomandi süsteemi tööriistad - kaubamärgid, disainilahenduste õigused, autoriõigused, patendid, ärisaladused, geograafilised tähised ja muude objektide kaitse saab teid toetada oma ideede turule viimisel.

Liituge Ülemaailmse Intellektuaalomandi Päevaga 2021, et tähistada iga VKE taga peituvat leidlikkust ja loovust, nende julgust midagi muuta ja nende panust meie igapäevaelu edendamisel. Toetage oma kohalikke VKEsid ja toetage kohalikke uuendusi.  Õppige tundma intellektuaalomandi väärtuseid ja kaitsmise põhimõtteid!

Anu Nuut, TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse intellektuaalomandi ekspert

Laeb infot...