Tallinna Tehnikaülikool

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kaasatud professor Tairi Rõõm ja dotsent Merike Kukk osalesid 5.-6. märtsil Washington DC-s toimunud National Bureau of Economic Research (NBER) konverentsil, kus nad esitlesid oma uurimistööd soolisest varadelõhest Eestis.

Konverents keskendus sissetulekute ja varade jaotuslikele erinevustele USA-s ja Euroopa riikides, käsitledes erinevaid meetodeid, kuidas sissetulekute ja varade jaotust mõõta, ning sissetulekute ja varade muutusi erinevates sotsiaaldemograafilistes gruppides.

„Meeste ja naiste keskmiste varade võrdlemine ei anna erinevuste kohta adekvaatset pilti, erinevusi tuleb hinnata üle terve varade jaotuse“, selgitab dotsent Merike Kukk. „Oma uurimistööd kasutame uudset varadelõhe hindamist üle kogu netovara jaotuse ning leiame, et keskmiselt on meestel 45% rohkem varasid kui naistel, kuid kui võrdleme meeste ja naiste varasid kümnes varade detsiilis, siis ilmneb, et meeste varad on suuremad ainult kõige rikkama kümnendiku seas.“

Laeb infot...