Tallinna Tehnikaülikool

Selle aasta suvel sõidutab Tallinna Tehnikaülikooli ja AuVe Techi arendatud Iseauto reisijaid Tallinna lennujaama ja Ülemiste linnaku piirkonnas. Samuti hakatakse Iseautot katsetama Kreekas Lamia linnas.

„Kui Tallinnas töötab Iseauto põhjamaistes ilmastikutingimustes, siis Kreekas hakkame testima meie oma Eesti Iseautot ka kõrgete temperatuuridega Lamias,“ ütles Iseauto projektijuht Raivo Sell. Ta selgitas, et Tallinna Tehnikaülikool sai konsortsiumiga rahvusvahelisest projektist FABULOS rahastust 740 000 eurot, et lahendada ühendusprobleeme Tallinna lennujaama piirkonnas ja Kreekas Lamia linnas. Tallinnas on Iseauto ülesandeks parandada ühendust lennujaamaga ning sulanduda olemasolevasse linnatranspordi süsteemi.

Picture of TalTech's self-driving car "ISEAUTO".

Eestis on Iseautot seni testitud nii tehnikaülikooli linnakus kui ka Tallinna loomaaias. Nüüd saavad uudset tulevikusõidukit proovida ka Tallinna külalised ning Ülemiste linnaku asukad.

Lahendusi hakkab välja töötama ja katsetama Mobile Civitatem konsortsium, kuhu kuuluvad Tallinna Tehnikaülikool, AuVe Tech ja Modern Mobility. Lisaks said rahastuse Soome ja Norra konsortsiumid, kes hakkavad oma lahendusi katsetama Norras, Soomes ja Hollandis. Teadus-arendustööde eesmärgiks on kõigis neis linnades panna autonoomsete sõidukite juhtimissüsteemid proovile reaalsetes liiklusoludes: turvaline möödasõit, kohandumine inimjuhtimisega liiklusega, samuti tuleb iseautodel säilitada side juhtimiskeskusega ning allumine selle suunistele.

FABULOS – Future Automated Bus Urban Level Opertion Systems ehk tuleviku isejuhtivate linnabusside juhtimissüsteem on teadus- ja arendusprojekt, mille eesmärk on välja arendada ja ühendada juba toimivasse linnaliinivõrku viimase miili teenindamiseks isejuhtivad bussid. FABULOSi projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020” ning see kestab 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2020. Projekti partnerid on Eestist, Soomest, Kreekast, Hollandist, Norrast ja Portugalist.

Projekti koordineerib Forum Virium Helsinki.

Laeb infot...