Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli üheks 2018. aasta silmapaisvamaks arendusprojektiks on olnud TalTechi ja Silberauto koostöös loodud isejuhtiv sõiduk Iseauto. Sõidukit on esitletud nii Eestis kui ka naaberriikides ja kindlasti on paljud seda näinud liikumas ülikoolilinnakuski. Nüüd on Iseauto käinud ära ka Euroopa pealinnas Brüsselis.

Raivo Sell, Iseauto projektijuht | Fotod: TalTech

Two men talking in front of Iseauto.

Iseauto meeskonna liikmed koos TalTechi turundus- ja Mektory inimestega osalesid Euroopa Parlamendi korraldatud kõrgetasemelisel konverentsil ja näitusel „EU Industry Days“. Üritusel osalesid Euroopa tipptöösturid, Euroopa Komisjoni ametnikud ja paljud teised nii poliitikasuundade kui ka rahastusmeetmete otsustajad. Euroopas on selgelt fookusesse võetud tööstuse digitaliseerimise väljakutsed. Seda näitab ka fakt, et nimetatud konverentsi avakõne tegi Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ning sessioone juhatasid mitmed Euroopa Komisjoni volinikud.

Näitus „EU Industry Days“ kestis kaks päeva, mille jooksul külastasid TalTechi boksi ja sõidukit väga erinevad osalejad alates teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektorist Jean-Eric Paquet’st kuni ajakirjanikeni Aafrikast ja Bulgaariast – tunti huvi meie kaasamise vastu mitmetesse projektidesse, sõidukit kutsuti näitama tulevastel messidel ja näitustel jne. Iseauto oli näituseala kõige atraktiivsem ja väljapaistvam ning ka kogu ürituse kõige populaarsem eksponaat; seejuures oli kogu TalTechi väljapanek hästi ja maitsekalt üles ehitatud ning sai kiita nii korraldajatelt kui ka külastajatelt. Eraldi tahaks tänada kogu ürituse planeerimisele ja kohapealsele suhtlusele oluliselt kaasa aidanud Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindust eesotsas Maria Alajõega, kes on ülikooli endine töötaja ja meie tegemistega väga hästi kursis.

Olles juba Iseautoga Brüsselisse kohale tulnud, korraldasime koostöös Soome esindajatega seminari Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Seminari teemaks oli „Mobility as a service and self-driving cars – trends and developments in EU“. Esinejateks olid transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, TalTechi rektor akadeemik Jaak Aaviksoo, Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse peadirektori asetäitja Maive Rute ja mitmed teised. Arutleti isejuhtivate sõidukite, küberturvalisuse ja transpordi ning liikuvuse teemade üle ning räägiti sellest, mida Eesti ja Soome plaanivad nimetatud valdkonnas lähitulevikus teha.

Reporter asking questions from a man in front of Iseauto.

Ürituse ajal näitasime Iseautot ka Brüsseli tänaval. Päris viperusteta see ei möödunud. Nimelt jõudis kella üheksaks tellitud treiler, mis pidi Iseauto veokilt maha aitama, kohale viietunnise hilinemisega ja saime sõiduki tänavale alles ürituse lõpuks. Selle kohta öeldi rõõmsalt, et see on ju Brüssel – treileri täpselt kella üheksaks hommikul tellimine tähendab, et see ilmub kohale kuskil üheksa ja viie vahel. See oli meile üllatuseks. Pildil, kus ERR teeb intervjuud, ongi näha, kuidas Iseauto rõõmsalt bussis passib. Alles tund hiljem saime ta bussist välja tänavale.

Isejuhtivate sõidukite, aga ka paljude teiste valdkondade üks oluline teema on tehisintellekt. Enamusele ei ole see mingi uudis ja tehisintellekti teemad, sealhulgas eetikaküsimused, on olnud terava arutluse all juba pikemat aega. Tavaliselt ei möödu ühtegi intervjuud, kus ma ei peaks vastama küsimusele, et kunas robotid (st tehisintellekt) maailma üle võtavad.

Ka Euroopas on tehisintellekti küsimus kõige kõrgemal tasemel tähelepanu keskpunkti tõstetud ja saadakse aru, et kui me soovime tulevikus Hiinale ja USA-le vähegi konkurentsi pakkuda, siis tuleb oluliselt suurendada investeeringuid tehisintellekti. Võrreldes Euroopaga investeerib Põhja-Ameerika tehisintellekti arendusse juba praegu kuus ja Aasia kolm korda suuremaid summasid.

Jan Trei and an expert sitting at a table with microphones.

Eesti positsioon tehisintellekti osas on praegu päris hea, on meil ju TalTechis tugev küberturvalisuse meeskond ja isejuhtivate sõidukite arenduses oleme esirinnas. Lisaks õnnestus Eestil Euroopa Regioonide komitees saada raporti „Tehisintellekt Euroopa huvides“ koostamise õigus ja kohustus: raportööriks oli Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei ja raportöörile eksperdiks allakirjutanu, TalTechi tootearenduse ja robootika õppeprogrammijuht. Raporti hääletus Euroopa Parlamendis toimus 6. veebruaril ja dokument „SEDEC-VI/046 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Artificial Intelligence for Europe“ võeti ühehäälselt vastu. Dokument koosneb 38 poliitilise soovituse punktist, kuid tooksin eraldi välja mõned punktid, mida raportisse lisades pidasin silmas just Eesti ja TalTechi huvi ning nägemust tehisintellekti vallas. Leiad need loo lõpust (inglise keeles).

Iseauto meeskonnal on aga juba uued sihid. Üritame vähendada näituste ja esitluste mahtu, et saaksime keskenduda arendusele: töötame juba Iseauto v2.0 kallal, mis välispidiselt on küll sarnane esimese versiooniga, aga elektromehaaniliselt ja tehisintellekti seisukohast suur samm edasi.

Hoidke ennast meie tegemistega kursis aadressil iseauto.taltech.ee või kui tunnete, et tahate ka ise käed külge panna, siis meeskonnaga liitumise sooviavalduse vorm on kodulehel saadaval. ■

Poliitilisi soovitusi Eesti koostatud raportis „Tehisintellekt Euroopa huvides“

7. underscores the importance of better meshing the European Unio.n’s various policies and programmes (including the EFSI, European Structural and Investment Funds, Horizon Europe, Digital Europe and Erasmus) in order to advance artificial intelligence;

10. draws attention to the commitments in the Tallinn declaration on eGovernment and points out that the use of AI in eGovernment throughout the EU can improve the efficiency and transparency of public services and access to them;

15. stresses in particular that the EU’s various policy measures and programmes (such as the EFSI, European Structural and Investment Funds, Horizon Europe, Digital Europe and Erasmus) must be better dovetailed in order to advance artificial intelligence, and calls for a clear vision to this effect;

16. insists that more flexible mechanisms for the deployment of artificial intelligence and for funding relevant innovations must be devised, since the sector is growing rapidly and drawn-out funding mechanisms are not flexible enough to keep pace with these changes;

27. notes that the Digitising European Industry initiative aims to ensure that every region has a digital innovation hub by 2020. However, many regions are still under-represented in the existing network;

38. stresses that, to successfully build a Digital Europe, the EU needs in particular labour markets, training and education systems fit for the digital age. Advanced digital technologies such as high performance computing, cybersecurity and artificial intelligence are now sufficiently mature to move beyond the research arena and be deployed, implemented and scaled-up at EU level. 

Laeb infot...