Tallinna Tehnikaülikool

Targa linna ideekonkursi üheks pilootprojektiks on infovahetuse platvorm, mille idee on arendada välja uudne tulevikutranspordi kontseptuaalne lahendus, ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks lähitulevikus. Rae vallas on asutud valmistuma piloodi läbiviimiseks.

Iseauto
Iseauto TalTechi linnakus

Projekti  esimesel aastal korraldas projektimeeskond laiapõhjalise küsitlus-uuringu Rae valla munitsipaalliikuvuse analüüsiks. See oli esimene kahest suurest küsitlusest kohalike elanike seas, et saada teada just nende inimeste vajadused ja mõtted, kes projekti 2022. aasta teises pooles kavandatava piloodi piirkonnas elavad.

Järgmine suur küsitlus leiab aset peale pilooti, et võrrelda tulemusi ja mõju. Lisaks soovitakse teada inimeste teadlikkust ja veelgi enam, nende suhtumist autonoomsetesse sõidukitesse ja kuidas suhtumine muutub pärast võimalust igapäevaselt isejuhtivaid busse kasutada.

Piloodi mõte seisneb selles, et pakkuda Rae vallas nõudepõhist teenust, mis seob omavahel kahte suurt eesmärki. Esiteks seda, et inimesed jätaksid oma isiklikud sõiduautod koju ja teiseks, et inimesed kasutaksid rohkem ühistransporti. Teenus toob isejuhtivad esimese/viimase miili bussid inimeste koduuste ette ning viib nad kohalikku bussipeatusesse, kus omakorda on võimalik mugavamalt edasi liikuda ühistranspordiga Tallinnasse. Samaaegselt toimuvad ka teistes (konkreetsemalt määratlemisvõimaluseta sihtgruppidega) piirkondades piloodid (Ülemiste Citys ja Tallinna Sadamas). Küsitluses keskenduti Rae valla inimestele ja tulemused seega kajastavad just nimelt selle piirkonna inimeste arvamusi/teadmisi (kuigi on kohaldatavad infona ka teiste Tallinna linna lähipiirkondade inimeste murede ja arvamustega).

Mobiilsusuuring Rae valla elanike seas viidi läbi Future Transport Ecosystem Management Solution pilootprojekti raames. See on piloot, mida rahastab ja kontrollib Finest Targa Linna Tippkeskus. Uuring viidi läbi internetikeskkonnas, millele vastamiseks said Rae valla elanikud kasutada nii arvuteid kui ka mobiiltelefone. Ajavahemikus 21.04.-02.06.21 vastas küsitlusele kokku 819 elanikku (kogu Rae vallas on elanikke ca 21000, seega oli osalusmääraks peaaegu 4% kohalikest). Küsimused olid jaotatud vastavalt teemadele plokkidesse: liikuvusvõimalused; avalik arvamus trammitee arenduste kohta; avalik suhtumine ja arusaamine isejuhtivate, ehk autonoomsete sõidukite kohta; ettepanekud munitsipaal ühistranspordi arendamiseks.

Vastavalt küsitluste tulemustele sai valitud ka võtmeindikaator: suhtumine autonoomsetesse sõidukitesse igapäevases liikuvuses: 44.1% vastanutest suhtuvad positiivselt; 15.7% negatiivselt; 40.2% polnud kindlat või selget arvamust.

Rae valla elanike arvamused

90% inimestest arvab, et nad jõuavad oma sihtkohta vähem kui 30 minutiga kasutades isiklikku sõiduautot, aga ainult 45% hindavad sama kiiret liiklemist ühistranspordiga. 64% inimestest kasutavad isiklikku sõiduautot kiiruse pärast, umbes sama paljud (59%) ütlevad, et see lihtsalt sobib neile paremini ja 57% ütlevad, et see on mugavam viis transpordiks.

Mis paneks inimesed kasutama rohkem ühistransporti? Siin tuleb transpordi kiirus alles teiseks tüüpilisema vastusena: 74% kasutaksid rohkem ühistransporti, kui ühendus nende koduga oleks parem. Kiirem kohalejõudmiskiiruse mugavus on oluline 47%-le inimestest. Parem teenuse kvaliteet on kolmandaks olulisem näitaja ja selle parandamine mõjutaks 39,5% inimeste transpordiliigi valikul.

43% inimestest kasutaksid kindlasti isejuhtivaid sõidukeid oma igapäevaliiklemiseks, 40% ei tea ja 17% ütlevad kindla “ei”. Ja “miks” inimene isejuhtiva sõiduki teenuseid kasutaks? 72% selleks, et saada mugavamalt teistele transpordivõimalustele lähemale, 43% halva ilma korral, 39,5% koolitranspordiks, 34,5% kui on vaja tassida raskeid kandameid.

36,5% ütlevad, et nad tunneksid end ohustatuna liikluses, kus on samaaegselt ka isejuhtivad sõidukid, aga ülejäänud 63,5% tunneksid end turvaliselt. Tugev indikaator sellele, et kuidas inimesed tegelikult ka turvalisust hindavad, väljendub küsimuses, kas nad lubaksid oma lastel kasutada isejuhtivaid sõidukeid. Meie küsitlusele vastanutest 62% lubaksid, kui sõidukis oleks ka täiskasvanud turvaoperaator, 39% vastajate jaoks piisab, kui turvaoperaator on ka kusagil sõidukist väljaspool (teleopereerimiskeskuses), ainult 23% lubaksid siis kui sõiduk on liikluses ainult oma sensoritega liikumas ja 10,5% ütlevad, et nad ei lubaks oma lapsi autonoomsesse sõidukisse üldse.

64% arvavad, et isejuhtivad sõidukid aitaksid eakate, laste ja liikumispuuetega inimeste liiklemisvajadusi lahendada; 44% ütlevad, et see aitaks lahendada parkimisprobleeme, 42% näevad, et see parandaks tervikuna ühistranspordisüsteemi, 40% inimeste arvates aitaksid autonoomsed sõidukid sihtkohani jõuda kiiremini ja mugavamalt, 35,5% näevad roheteema efekti ehk vähemate heitgaaside mõju (isejuhtivad sõidukid on elektriautod), 30% arvavad, et see vähendab vajadust bussijuhtide järele, 25% ütlevad, et vähenevad ka liiklusummikud, Peaaegu 17% mõtlevad, et need muudavad liikluse ohutumaks, aga 4% on ka mures privaatsusteemade pärast.

Kokkuvõtteks, mida täpsemalt Rae valla elanikud arvavad, et vallal mobiilsusküsimuste lahendamiseks oleks võimalik ära teha: 71,5% ootavad, et trammiliine pikendatakse Tallinnast; 64% soovivad rohkem ja paremaid teid jalakäijatele ja ratturitele, 60,5% soovivad paremaid ühistranspordi ühendusi/liine, 40% ütlevad, et tahaksid näha rohkem nõudluspõhiseid teenuseid piirkonnas ja täpselt sama palju loodavad näha isejuhtivaid sõidukeid liiklemas nende kodukohas. 39% tahavad, et peamiselt keskendutaks ühistranspordile naabervaldadesse, 13,5% soovivad paremaid isikliku auto teid ja tingimusi.

Pilootprojekti rahastatakse Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Regionaalarengufondi abiga (RTK projektikood 2014-2020.4.01.20-0289). Rohkem infot pilootprojekti kohta on siin

Laeb infot...