Tallinna Tehnikaülikool

Aastapikkune projekt, mille eesmärgiks oli teadvustada, tutvustada ja uurida erinevaid IT õpetamise meetodeid ja tehnoloogiaid, algas küll tavapärastes oludes, kuid suur osa sellest tuli läbi viia “kolla-punases režiimis” ehk e-variandis. Aga ehk pidigi see nii olema – Zoomide-Teamside propageerimine oleks nagunii asja juurde kuulunud.  

Üks projekti vedajatest, Birgy Lorenz rääkis, et mõned asjad jäid siiski olude sunnil tegemata – nii ei olnud võimalik minna kogemusi omandama edukate ülikoolide samalaadsete projektide juurde, kaasata suuremal hulgal tudengeid või tutvustada IT-õppelahendusi üldhariduskoolidele. „Algne plaan hakata korraldama kord kuus lõunaseminare, kus temaatilised ettekanded olid kombineeritud kerge lõunaeinega, pidi samuti järk-järgult oludega kohanema ja võrku kolima (mõned seminarid toimusid siiski ka näost näkku). Ent igati edukaks osutus IT-õppe teemaliste miniprojektide konkurss, mis tõi asjahuvilistelt nii palju taotlusi, et tuli korraldada veel teinegi voor.  

Lorenzi sõnul oleme olnud ka eeskujuks - ainedidaktika ja õppejõudude haridustehnoloogilised pädevused on kergitanud huvi ka teistes ülikoolide instituutides. Kalle Tammemäe rõõmustab: “Meil on vedanud, sest tänaseks ülikool on seadnud eesmärgiks kõikides teaduskondades ja regionaalsetes kolledžis didaktikaalase tegevuse hoogustumise ja didaktikakeskuste teket. On, hea, et jõudsime oma fokusseeritud tegevusega õigel ajal laineharjale, nüüd on eesmärgiks saadud potentsiaali kerimine kaugemalevaatavalt järgmisele kvaliteeditasemele." 

Aasta alguses vaatavad keskuse eestvedajad (Birgy Lorenz, Kaido Kikkas, Kalle Tammemäe jpt) huviga tulevikku. Lõunaseminarid jätkuvad ning praegu unistatakse ühistest miniuuringutest, huvitavatest kaasavatest rakendustest, tegevuskohvritest ja kaardimängudest ning paljust muust. 

2020. aastal toetuse saanud IT-didaktikakeskuse projektid

Ago Luberg (tarkvarateaduste instituut) - Õppematerjalide publitseerimiskeskkonna arendamine/seadistamine , mille eesmärgiks on luua ja juurutada kasutuseks mugav töövahend õppematerjalide publitseerimiseks; Onboarding ainesse, mille eesmärgiks on tutvustada (uutele) tudengitele õppeainet vähem formaalsel moel ja annab tudengitele märku, et nad on ainesse oodatud ning saada ka tudengitelt tagasisidet.

Nadežda Furs-Nižnikova (IT Kolledž) - Idea PUZZLE, mille eesmärgiks on teha juhendaja ja juhendatava koostöö efektiivsemaks enne lõputöö kavandi koostamist ning võtta kasutusele tööriist lõputöö kavandi eri komponentide ja nende progressi visualiseerimiseks.

Mall Maasik (tervisetehnoloogiate instituut) - IT turvalisus tervishoius, mis aitab luua e-õppe vahendi IT valdkonna välistele inimestele tervishoiuasutuse IT riskianalüüsi tegemiseks. Õppevahend on mõeldud kasutamiseks tervishoiutehnoloogiate õppekava õppeaines.  

Hany Mina (E-tervise lektor) – eritarkvara kasutamine meditsiinis koostöövõime ja õpetamise kvaliteedi tõstmiseks kasutades erinevate andmete visualiseerimist ja andmete ülekandega süsteemide vahel.   

Kristjan Karmo (IT Kolledž skriptimiskeelte ja erialatutvustuse lektor) - Küberpettuste uurimise õppelabor / ScamLab, mille eesmärgiks on luua kolledži juurde küberpettuste uurimise labor. Katsetusi saavad teha nii tudengid kui õppejõud, kes saavad pettuste analüüsimiseks või katsetamiseks asjakohast nõu ja abi. Projektiga on seotud nii IT Kolledži kui ka küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse töötajad.  

Siim Vene (IT Kolledž) - Eksamineeritava automaatse tuvastamise ja tegevuse kontrolli süsteemi juurutamine, mis aitab läbi viia analüüsi turul tegutsevate teenusepakkujate vahel, selgitamaks välja TalTech IT teaduskonnale sobivaim lahendus, mis võimaldaks kontrollida üle interneti eksamineeritavate isikut ning piirata või takistada võimekust eksami ajal kõrvaliste vahendite kasutamiseks. 

Andres Udal (tarkvarateaduste instituut) projekti - Integreeritud tudengiküsitluste sissetoomine ISC-õppesüsteemi õppeefektiivsuse parandamise eesmärgil, mis lubaks kursuste käigus vaadata sügavamalt otsa tudengite rahuloluküsitlustele.  

Aleksei Talisainen (IT Kolledž) – luua infovahetuse keskkond „Praktikapesa“, mis toob kokku õppejõud, haridusasutused, üliõpilased ja ettevõtjad, kes pakuvad võimalust praktikaks või lõputöö kirjutamiseks.

Nii nagu tudengid, pidid ka IT-didaktikakeskuse eestvedajad projekti läbi viima e-variandis.

Laeb infot...