Tallinna Tehnikaülikool

Jaanika Jelistratov on töötanud 10 aastat töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas ning viimased 3 aastat ehitanud platvormi VITS, kus ettevõtted saavad ise töötervishoidu ning tööohutust korraldada. Pärast oma esimest kõrgharidust Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tervisekaitse spetsialisti erialal õpib Jaanika praegu Tallinna Tehnikaülikoolis e-tervise magistriõppes. Koroonaaeg on viinud ta elama, töötama ja õppima kodulinna Haapsallu.

Jaanika Jelistratov

Mida tähendab e-tervis?

Kui jätta ametlik definitsioon kõrvale, siis minu hinnangul on e-tervis võimalus IKT lahendusi kasutades efektiivsemalt ennetada, diagnoosida ja ravida erinevaid haigusi ning nii tagada ka efektiivsem tervishoiusüsteem. Olen seda meelt, et tänane tervishoiusüsteem ei ole efektiivne, ja kuigi me oleme e-tervise osas päris tublid olnud, on meil veel väga pikk tee minna.

Mis Sind selle eriala juures kõige rohkem köitis?

Magistrikraad pole mul kunagi olnud eesmärk omaette, mõtlesin, et lähen siis, kui leian midagi, mis mind päriselt huvitab. Igapäevaselt tegelen töötervishoiu ja tööohutusega ning mind paelub mõte, et inimene peaks töötama nii, et ka pensionieas oleks vitaalsust ja rõõmu. Tervis ja tervishoid on mind alati huvitanud. Sattudes selle õppekava peale paeluski mind võimalus saada teadmisi tulevikkuvaatavast tervishoiusüsteemist ja avada enda jaoks võimalus sellel teemal ka ise kaasa rääkida ning seda positiivses suunas mõjutada.

Mis on kõige põnevam õppeaine? Miks?

Seda on küll keeruline öelda. Terve esimene semester oli ülimalt põnev. Tooksin eraldi välja e-tervise alused ning tervishoiupoliitika ained. Esiteks olid lektorid väga põnevalt ja elavalt oma ained üles ehitanud ja teiseks oleme ju teadnud, et oleme e-tervises riigina hea eeskuju. Kuid kas me ikka teame, mis on täpsemalt selle edu põhjus ning kus meil on tegelikult suured puudujäägid? Seda õpetas e-tervise alused. Tervishoiupoliitika andis hea pildi, miks on tervishoius muutusi raske luua ning millele tuleb mõelda, kui on soovi muutusi selles vallas tekitada.

Tegelikult on tehnilised ained ka põnevad, kuid nendest arusaamine nõuab rohkem vaeva.

Kuidas digirevolutsioon on tervishoidu mõjutanud?

Mina ütleks, et kõige silmapaistvam on kiirem terviseandmete ja erinevate uuringutulemuste kättesaadavaks tegemine. Enam ei kujuta ette neid aegu, kui tuli võtta oma haiguslugu paberil kaasa ning liikuda sellega ühe arsti juurest teise juurde või iga arsti juures uuesti oma tervise elulugu rääkida. Või näiteks koroonatesti andmiseks aja kokku leppimine ja tulemuse teadasaamiseks peaks istuma tundide viisi telefoni ootejärjekorras.

Mida huvitavat oled sel erialal õppides teada saanud ja mida peaksid ka kõik teised teadma?

Minu jaoks kindlasti oli väga huvitav aru saada, millised tervishoiu rahastamise süsteemid on olemas ning kuidas need positiivselt või negatiivselt selle toimimist mõjutavad. Personaalmeditsiini teema on kindlasti väga huvitav – kuidas me tulevikus erinevate ihuraalidega ise oma tervist monitoorime ning tänu sellele on vastutus ja kontroll oma tervise eest veelgi suurem.

E-tervise lahendused on olulisemad kui kunagi varem. Lisaks vananevale rahvastikule peame kohanema epideemiaga. Seetõttu on kasvavalt olulised digitaalsed tehnoloogiad, mis aitavad pakkuda ravi kaugelt, aitavad ennetada haigusi, analüüsida suurandmeid või ennustada tuleviku terviseriske. Targalt juurutatud e-tervise tehnoloogiad aitavad muuta tervishoidu kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks. E-tervise õppekava koolitab seetõttu tervishoiu muudatuste juhte – inimesi, kes oskavad uusi digitaalseid tervishoiu tehnoloogiaid välja töötada ja edukalt kasutusse viia. See rahvusvaheline õppekava annab interdistsiplinaarsed teadmised ja oskused innovatsioonist ning digitaalsete lahenduste juurutamisest. Siit saavad alguse uued tehnoloogia-idud ja kõrgetasemelised teadustööd. Meie lõpetajad on asutanud ettevõtteid, töötavad teadusmaailmas ja start-up'ides, tervishoiuasutustes ja riigisektoris. Meie lõpetajaid ühendab missioon muuta tervishoid targa digitaliseerimisega tulevikukindlaks! Õpe toimub inglise keeles. Tutvu õppekavaga: www.taltech.ee/e-tervis

Laeb infot...