Tallinna Tehnikaülikool

Soome valitsus määras Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori Jarek Kurnitski Soome Kliimapaneeli liikmeks.

Jarek Kurnitski

Kliimapaneel on teaduslik ja sõltumatu organ, mis edendab teaduse ja poliitikakujundajate dialoogi kliima- ja energiapoliitika ettevalmistamisel.

„Soome riik peab energia, ehituse ja transpordi valdkonna tähtsate otsuste tegemisel väga oluliseks teadlaste arvamust. Seda just läbi sõltumatu kliimapaneeli. Soome on seadnud eesmärgi olla aastaks 2035 kliimaneutraalne, st 15 aastat varem kui muu Euroopa. Eesmärk on tehniliselt ülimalt väljakutsuv, kuid saavutatav. On vaja tarku otsuseid ja suuri investeeringuid. Ka Eestis on jõutud selleni, et 2019. aastal loodi kliima- ja energiakomisjon, kuhu hetkel kuuluvad vaid ministrid, kuid teadlastelt küsitakse üha enam nõu“ rääkis Jarek Kurnistki.

Kliimapaneeli kuulub 15 liiget. Kanditaate said esitada Soome kõrgkoolid ja teadusasutused. Liikmetelt nõuti doktorikraadi kliimapaneeli ülesannetega seotud valdkonnas, aktiivset rolli teadustöös, oskust töötada multidistsiplinaarse meeskonna koosseisus, oskust edastada teavet uuringute ja otsuste tegemise vahel ning võimalust aktiivselt osaleda kliimapaneeli tegevustes.

Akadeemik Jarek Kurnitski on TalTechi hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor ning TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor. Ühtlasi on ta alates 2013. aastast Soomes Aalto Ülikooli külalisprofessor.

Paneeli volitused algavad 1. jaanuaril 2020 ja lõppevad 31. detsembril 2023.

Laeb infot...