Tallinna Tehnikaülikool

Täna inauguratsiooniloengut andnud TalTechi tuleviku linna professor Jenni Partanen näeb Tallinnat ja Ülemiste Cityt targa linna lahenduste eksperimenteerimise kasvulavana, mis saab eeskujuks ka rahvusvahelisel tasandil. 

Jenni Partanen töötab koostöös teadlaste, tudengite, ettevõtete ja Tallinna linnaga viie aasta jooksul välja lahendused, mis aitaksid parendada just Tallinna linna ja eelkõige Ülemiste City linnaplaneeringut, transporti ja teenuseid. „Linnad on komplektsed süsteemid, mis hõlmavad endas sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi, arhitektuurilisi jm aspekte. Ühtki neist elementidest ei saa vaadelda isolatsioonis, nad on omavahel tihedalt seotud. Üha rohkem näeme linnaruumis ka digitehnoloogiaid, millel on suur potentsiaal lahendada linnade probleeme ja isegi tõsta elanike elukvaliteeti,“ rääkis Partanen.
 
„Ülemiste City on justkui linn linnas, kus saab katsetada teaduslikke lahendusi. Loodame viie aasta jooksul jõuda selleni, et Ülemiste Citys loodud lahendusi saab eksportida ka rahvusvaheliselt,“ lootis Partanen. Ta selgitas, et suurim osa lahenduste välja töötamisest on andmete kogumine ja analüüs, näiteks inimeste liikumisharjumused, teenuste kasutamine, hoonete energiatõhusus jne.
 
Oma senist uurimistööd ja plaanitavat teadustööd tutvustas Jenni Partanen täpsemalt 24. septembril oma inauguratsiooniloengul. Sellest valmib ka videosalvestus.
 
Koos Jenni Partaneniga pidasid 24. septembril oma inauguratsiooniloengud ka TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi professorid Kimmo Lylykangas ja Jaan Kuusemets.
 
Tuleviku linna professuur sündis TalTechi, AS Mainori, AS Technopolis Ülemiste, AS Mainor Ülemiste, Tallinna linna, AS Ericssoni ja AS Telia koostöös. Professuuri töö toimub tegevuskava alusel, mis juba 2022. aasta lõpuks lubab oodata esimesi linnakeskkonnas reaalselt rakendatavaid mudelid ja lahendusi.
 
Lisainfo
Jenni Partaneni profiil Eesti Teadusinfosüsteemis.

Laeb infot...