Tallinna Tehnikaülikool

Kõik huvilised on oodatud kuulama põnevat loengusarja kaasaaegse tuumaenergia kohta.

Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Fermi Energia OÜ-ga pakuvad juba kolmandat aastat järjest loengusarja kaasaegsest tuumaenergiast. Rahvusvahelise hariduse ja kogemusega tuumaenergia eksperdid annavad ülevaate 21. sajandil töötavate ja arendatavate tuumajaamade tööpõhimõtetest, ohutusest, opereerimisest, hooldusest, kütusetsüklist, rajamisprojektist, loamenetlusest ning ökonoomikast, tuginedes kõige kaasaegsematele näidetele ja ala viimastele arengutele.

  1. Insener_tuumaelektrijaam

Loenguid peavad Eesti tuumaenergeetika eksperdid

Insener_Merja Pukari

Merja Pukari, PhD
Kütusetsükkel
Rootsi Tuumatehnoloogia Keskuse juht
Vattenfall ja Studsvik Nuclear AB tuumaprojektide juhtimine 

Insener_Marti Jeltsov

Marti Jeltsov, PhD
Reaktoritehnoloogia 
Energiaturgude analüüsi ja tuumaenergeetika 
KTH Tuumaohutuse osakonnas ja Vattenfallis 

Insener_Kaspar Kööp

Kaspar Kööp, PhD
Tuumaohutus 
KTH Tuumaohutuse osakond ja Furhat Robotics 

Insener_Allan Vrager

Allan Vrager, MSc
Soojusenergeetika
Elektrijaamade soojusprotsessid, soojusülekanne, soojusvahetid, termodünaamika 

Insener_Henri Ormus

Henri Ormus, MSc 
Tuumaenergeetika
Lepingute ja tarneahela spetsialist Fennovoima Hanhikivi-1 tuumajaama projektis
Euroopa Tuumaühingu asepresident 

Insener_Kalev Kallemets

Kalev Kallemets, PhD
Energiamajandus ja ressursikasutus
Endine Eesti Geoloogiateenistuse asedirektor ja MTÜ Eesti Tuumajaam eestvedaja 

Loengute teemad
 

  • Kuidas tuumareaktorid töötavad? Tuumaajalugu, tuumaenergia maailmas, moodsad reaktorid (VMRid, Gen IV).

  • Mis on, kust tuleb ja mis saab/kuhu läheb tuumakütus? Kütusetsükkel ja jäätmekäitlus.

  • Mida tähendab ohutuskultuur? Kuidas toimub järelevalve?

  • Passiivsed ohutussüsteemid.

  • Tuumajaamade termilised protsessid.

  • Kas tuumajaamast saab ainult elektrit? Tuumaenergia erinevad rakendused.

  • Tuumajaamade arendamine, loamenetlus ja inimressurss. Kogemused Soome tuumajaamade uusarendustes.

  • Tuumajaamade ökonoomika ja nende potentsiaal EL kliimaeesmärkide täitmisel. Ülevaade Fermi Energiast ja selle tegevustest.

Õppeaine info deklareerijale
 

Õppeaine kood: EEX5020

Õppeaine maht: 3.0 EAP

Kontrollivorm: arvestus

Õppetöö keel: eesti. Osa loenguid inglise keeles

Õpetamise semester: kevadsemester 2023

Loengute ajad: neljapäeviti 16.00-17.30 NRG-422

Deklareeritav õppejõud: Hannes Agabus

Registreerumine: ÕIS-is vastavalt akadeemilises kalendris määratud tähtaegadele

Õppeaine eesmärk: Anda üliõpilastele ülevaade 21. sajandil arendatavate ja töötavate tuumajaamade tööpõhimõtetest, ohutusest ja arendamisest

Tutvu ainekaardiga 

Insener_EE
Insener_Fermi

Laeb infot...