Tallinna Tehnikaülikool

Kuni 28. veebruarini 2021 saab esitada eelmisel aastal ilmunud kõrgkooliõpikuid või käsiraamatuid konkursile „Parim eestikeelne kõrgkooliõpik 2020.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Andero Adamsoni sõnul on konkursi eesmärk väärtustada eesti teaduskeele arendamist ning loodud terminivara rakendamist. „Ootame konkursile nii Eesti autorite loodud õpikuid kui ka tõlgitud õppevara erinevatest valdkondadest,“ selgitab Adamson.

Parima eestikeelse kõrgkooliõpiku või käsiraamatu auhind antakse 2020. aasta jooksul ilmunud õpikute autoritele või tõlkijatele. Kandidaate võivad esitada Eesti Teaduste Akadeemia ja selle allasutused, kõrgkoolid, kolmas sektor ja eraisikud (k. a õpiku autor või tõlkija).

Auhinna määramisel hinnatakse kõrgkooliõpikuid mitmete kriteeriumide alusel. Näiteks vaadatakse kasutatud terminite ajakohasust, keelekasutust ja stiili, ülesannete ja praktiliste tööde olemasolu, aga tähelepanu pööratakse ka kujundusele ja kaasaegsete e-lahenduste kasutamisele.

Parima kõrgkooliõpiku auhind 2000 eurot antakse üle emakeelepäeva ürituste raames. Auhinna määrab programmi juhtkomitee.

Taotlus peab sisaldama:

  • autori(te) nime(sid);

  • õpiku pealkirja (tõlkematerjali korral tuua välja ka originaalpealkiri);

  • linki e-õpikule;

  • kirjalikku põhjendust, miks esitatud kõrgkooliõpik väärib auhinda.

Taotluse esitamise tähtaeg on 28.02.2021

Lisainformatsioon: programmi koordineerija Triinu Putnik, +372 5682 9333

Taotlus saata aadressile: triinu.putnik@harno.ee

Konkurss korraldatakse Haridus - ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018–2027“ raames ja seda korraldab Haridus- ja Noorteamet koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Vt lisaks: Konkursikutse ja Parima eestikeelse kõrgkooliõpiku auhinna statuut

Parimaid kõrgkooliõpikuid on valitud juba alates 2010. aastast. Eelmisel aastal läks auhind jagamisele kahe õpiku vahel: Kerri Kotta „Muusikateooria“ ning „Geoinformaatika“, mille autorid on Raivo Aunap, Kiira Mõisja, Tõnu Oja ja Jüri Roosaare. Aasta varem pälvis auhinna Ako Sauga „Statistika“.

Teate edastas TalTechi raamatukogu infoteenindus, info@lib.taltech.ee

Laeb infot...