Tallinna Tehnikaülikool

Aitamaks Tehnikaülikoolis sündival teadmusel jõuda veelgi tõhusamalt ettevõtlusesse, käivitas TalTechi Uusettevõtluse keskus oktoobris 3-kuulise hargettevõtete arenguprogrammi TalTech DeepEST. Programmi eesmärk on soodustada ülikoolist võrsuvate uute süvatehnoloogiliste ettevõtete sündi ja aidata neil kiiremini jõuda turu- ja investorvalmiduseni.

MindChimp arendab autoonoomsetele laevadele mõeldud juhtsüsteemi
Arenguprogrammis osalev MindChimp arendab autoonoomsetele laevadele mõeldud juhtsüsteemi, mida saab kasutada sadamaala, keskkonna või merepõhja monitooringuks ja sadamaala korrashoiuks. Foto: Heigo Mõlder

Kerje Kivinurm, Uusettevõtluse keskuse projektijuht

Vaatamata Eesti teaduse kõrgele tasemele on teadus- ja arendustegevus ettevõtetes tagasihoidlik, samuti tekib meil vähe süvatehnoloogial põhinevaid idufirmasid. Statistika järgi ulatus 2019. aastal Eesti erasektori teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal 0,88%-ni SKP-st, jäädes tunduvalt alla Euroopa Liidu keskmisele (1,44%). Potentsiaal teadusmahukate uudsete tehnoloogiate abil globaalsetele probleemidele ja kriisidele lahendusi leida on aga suur. Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor Sven Illing usub, et Eestil on võimalus muutuda teadmusmahuka ettevõtluse poolest maailmas sama edukaks kui meie enamjaolt tarkvarapõhine iduettevõtlus.

TalTechi kui ettevõtliku ülikooli eesmärk on muuta Eesti majandus kõrgtehnoloogilisemaks ja sellega konkurentsivõimelisemaks. Näeme, et teadusmahuka ettevõtluse arengus on ülikoolidel kanda oluline roll: ligi 95% Eesti teaduspõhistest ettevõtetest on tulnud ülikoolidest.

„Soovime arenguprogrammiga pakkuda Tehnikaülikooli teadlastele ja doktorantidele inspiratsiooni ja teadmisi, kuidas alustada oma süvatehnoloogia ettevõtet. Me ei eelda, et teadlased peavad ülikoolist lahkuma enda ettevõtte arendamiseks, kuigi ka see on kindlasti üks variant. Teadlane võib olla loodavas iduettevõttes väikese koormusega tehnoloogiajuht, teadusekspert,“ selgitab ettevõtlusprorektor Sven Illing.

Arenguprogrammi algataja Kaisa Hanseni sõnul on süvatehnoloogiliste harg- ja iduettevõtete arendamine võrreldes tarkvaral põhinevate idudega kindlasti keerulisem. „Olen ise asutanud ja juhtinud kahte idufirmat, neist üks rohetehnoloogial põhinev, ning tean, kui oluline on pakkuda süvatehnoloogia iduettevõtetele vajalikku tuge ja toetavaid koostöövõrgustikke,“ räägib Hansen. Ta toob välja ka asjaolu, et teadusmahukate ettevõtete turulejõudmine võtab võrreldes traditsioonilistega kauem aega. Näiteks biotehnoloogia ettevõtte turuvalmiduse faasi jõudmiseks võib kuluda üle 10 aasta. Seetõttu tuleb teadusmahukatele ettevõtmistele juba varajases faasis tuge pakkuda. Ärilisest vaatenurgast iseloomustab süvatehnoloogiaid suur potentsiaalne mõju ja võime kutsuda esile süsteemset muutust ehk läbimurdelist innovatsiooni. Neile on omane pikk tehnoloogia-, toote- ja turuarenduse faas, oluliselt suurem kapitali nõudlus ning kõrgem riskitase. „Õnneks hakkavad ettevõtlusmaastik ja investorite mõttemustrid muutuma ning üha rohkem leidub investoreid ja fonde, kes toetavad just süvatehnoloogia iduettevõtteid,“ tõdeb Kaisa Hansen positiivset tendentsi Eestis.

Lisaks praktilistele koolitustele oma ala tippspetsialistidelt on programmi jooksul võimalik kuulata teiste teadlaste kogemusi ettevõtte alustamisel ja arendamisel, tutvuda mentorite ja potentsiaalsete investoritega. Pilootprogrammi läbinud osalejate kogemuse ja tagasiside põhjal on plaan uuel aastal programmi täiendada ning siduda see ülikooli arendusgrandiga.

Kalev Kaarna, Superangel,
TalTech DeepEST arenguprogrammi mentor ja koolitaja

Teadusmahukas ettevõtluses on praegu põnevad ajad. Järjest rohkem investoreid usub, et järgmised miljard eurot väärt ettevõtted tulevad just sealt. Samas ei tee ükski investor teadusmahukale ettevõttele hinnaalandust. Investeeringu saamiseks on ikkagi vaja näidata turu tõmmet, kiire kasvuga ärimudelit, nii äri arendamise kui ka teaduse poolest võimekat meeskonda ja usutavat plaani suurte turgude vallutamiseks. Väga harva on kogu vajalik tarkus iduettevõtet käivitavas tiimis juba algusest peale olemas. Hargettevõtete programm saab tuua tiimidesse täiendava teadmise ja hoida fookust, et märkimisväärselt võita aega turule jõudmisel ning tõsta edu tõenäosust.

Jekaterina Mazina-Šinkar, TalTech, Drug Hunter Analyzer uurimisrühm
TalTech DeepEST arenguprogrammis osaleja

DeepEST programm on väga oluline samm TalTechi akadeemilise ettevõtluse arendamiseks ja teadurite mõtlemisviisi muutmiseks. Meil, tea­duritel, on ühiskondlik kohustus viia teadusuuringute tulemused ülikooli seinte vahelt välja, mitte hoida neid oma sahtlites. Selleks peavad teadurid oskama rääkida ettevõtjate ja potent­siaalsete investoritega ühises keeles. Teadurid ja ettevõtjad on tõesti eri maailmadest, kuid vaid sünergia aitab lahendada keerulisi probleeme, mida ühiskond nõuab.

DeepEst programm õpetabki teadureid vaatama oma teadusuuringute tulemustele teise pilguga. Idee valideerimine, ärimudeli koostamine, turustamine, suhtlemise oskus potentsiaalsete klientide ja investoritega on just need asjad, mida peab oskama iga teadur oma idee ja teadusuuringute edendamiseks. Just hiljuti avaldatud H2020 programmi tulemuste lõpparuande järgi on EL-s puudu innovatsioonist. Ja mitte seetõttu, et meie teaduritel poleks suurepäraseid teadustulemusi, vaid seetõttu, et need saavutused ei ilmu turule või on kirjutatud nii, et ettevõtjad ei oska neid lugeda. See annab ühiskonnale vale signaali, et teadus on huvitav ja kasulik vaid teaduritele ega ole rakendatav päris elus. Akadeemiline ettevõtlus või tihe koostöö ettevõtetega aitaksid tõsta innovatsiooni meie riigis ja maailmas. TalTech DeepEST arenguprogramm on selle lahutamata osa.

Laeb infot...