Tallinna Tehnikaülikool

Kaks esimest Tallinna tehnikaülikooli Grandifondi 55000-eurost noorteadlaste teadusgranti on omaniku leidnud. Need on elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi teadur Tarmo Korõtko ja tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur Jana Holmar, kelle Horisont Euroopa programmi projektitaotlused said kõrged hinded, kuid jäid napilt rahastamata.

1. jaanuarist rakendunud Grandifondi teadusgrant ongi mõeldud teadusraha taotlemisega seotud riskide maandamiseks noorteadlastele, kellel on doktorikraadi kaitsmisest möödas kuni 10 aastat ning esitatud taotlus on saanud rahastajalt äraütleva otsuse, kuid siiski ületanud kas lävendi või saanud hea tulemuse.

Grandifondi vahendusel rahastatakse kõrgetasemelisi, kuid rahastuseta jäänud taotlusi, milles ülikooli poolt taotletud toetus on vähemalt 80 000 eurot, mis on registreeritud vastavalt ülikoolis kehtivale projektide haldamise eeskirjale ja mille taotleja on projektis vastutav täitja.

Meetme kogumaht 1,8 miljonit eurot, ühele teadlasele saab kuni 55 000-eurose grandi pakkuda minimaalselt iga 12 kuu tagant ja maksimaalselt kolm korda. Rahastamine toimub jooksvalt, instituudile läheb 10% üldkulu osa.

Lisainformatsiooni Grandifondist on võimalik leida siit

Laeb infot...