Tallinna Tehnikaülikool

Rein Otsasoni Fondi poolt välja antavad stipendiumid on ette nähtud magistri- või doktoriõppes rahanduse või majandusega seotud erialadel õppivatele üliõpilastele. Igal kevadel annab fond välja kolm stipendiumi, sellel aastal pälvisid stipendiumi kaks Majandusanalüüsi magistriõppe tudengit – Miina Hõbenael ja Vladislav Fjodorov.

2022 stipendiaadid

Nii Miina kui Vladislav on aktiivselt panustanud eriala populariseerimisse nii bakalaureuse kui magistritasemel. Mõlemad lõpetavad 2022. aasta kevadel Majandusanalüüsi magistriõppe cum laude. 

Miina Hõbenael kirjutas magistritöö teemal „Vananev tööjõud digiajastul: vanemaealised töötajad, digitaliseerimine ja tööjõu produktiivsus Euroopa Liidu riikides“, juhendajaks vanemlektor Simona Ferraro ja prof. Kadri Männasoo. Magistritöö eesmärk oli hinnata seost tööjõu vananemise ja tootlikkuse vahel. Oma töös leidis ta, et vanemate töötajate osakaalu suurenemine on seotud suurema tootlikkusega, kuid suurem info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kapitali kaasamine ei paranda vanemate töötajate tootlikkust. 

Vladislav Fjodorov kirjutas magistritöö teemal „Kodumajapidamiste kinnisvaramaksu stsenaariumid ja jaotuslik mõju Eestis“, juhendajaks dotsent Merike Kukk. Töö eesmärk oli analüüsida, kuidas jaguneb kinnisvaramaksu koormus erinevate leibkonnagruppide vahel,  kui võtta Eestis kasutusele vastavalt kas Soomes, Lätis või Leedus kasutatav kinnisvaramaksu süsteem.  Uurimusest selgub, et kõik analüüsitud stsenaariumid on regressiivsed sissetuleku suhtes, s.t. nad ei suuda vähendada sissetulekute ebavõrdsust.

Laeb infot...